Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ

Το Όραμά μας

Να είμαστε ένας καινοτόμος, εξωστρεφής και ανταγωνιστικός περιφερειακός Όμιλος, που θα πρωτοπορεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό, όπως αυτός διαμορφώνεται στο διεθνές περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

H αποστολή μας 

Να είμαστε ανεξάρτητος, εξωστρεφής, εκ των πλέον ανταγωνιστικών περιφερειακών ενεργειακών Ομίλων, που συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα υψηλών επιδόσεων με την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμογή στον συντελούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του περιβάλλοντος

Οι αρχές μας:

 • Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα
 • Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας
 • Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον
 • Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και τους Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη Συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα
 • Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας
 • Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Δημιουργούμε Αξία για τους Μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματορροών μας.

Οι συμπεριφορές μας:

1)    Ακεραιότητα

2)    Επαγγελματισμός

3)    Δέσμευση

4)    Ευθυκρισία

5)    Πρωτοβουλία

6)    Εξωστρέφεια

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2021 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η συντελούμενη μετάβαση των πρωτοπόρων ανεπτυγμένων οικονομιών στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η ολοκλήρωση της επικράτησης της ψηφιακής οικονομίας και ταυτόχρονα ο συντελούμενος ενεργειακός μετασχηματισμός, που προωθεί η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναδεικνύονται σε βασικούς παράγοντες για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου την περίοδο μετάβασης στην μετα-πετρελαϊκή εποχή και διαμορφώνουν τους άξονες της αναπτυξιακής μας στρατηγικής στο πλαίσιο της δέσμευσης για την εφαρμογή των 17 Οικουμενικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ μετά και την υιοθέτηση από τον Όμιλο του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, δημιουργούν νέες συνθήκες στον ενεργειακό τομέα και επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου διύλισης, επιβάλλοντας τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό μας, τη διαρκή αναβάθμιση και προσαρμογή της τεχνογνωσίας μας στις τεχνολογικές μεταβολές και τέλος τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού χάρτη για το 2050.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων οι βασικοί άξονες της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη την περίοδο 2016-2021, επαναπροσδιορίστηκαν με τις εξής προτεραιότητες:

 • Μετεξέλιξη του Ομίλου από διυλιστηριακό σε καινοτόμο, αξιόπιστο, εξωστρεφή και ανταγωνιστικό προμηθευτή του μέλλοντος, με στροφή σε σύγχρονες ενεργειακές δράσεις και προϊόντα
 • Εκσυγχρονισμός, τεχνολογική αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη μεγιστοποίηση των ενεργειακών αποδόσεων και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Διαρκής βελτίωση της τεχνογνωσίας, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διεθνών συνεργασιών, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο 25% των πλέον ανταγωνιστικών διυλιστηρίων διεθνώς
 • Αναβάθμιση, αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμός του Εμπορικού Τομέα αφενός μεν, με τον μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας προς την κατεύθυνση ανάπτυξης άμεσων σχέσεων με τους βασικούς προμηθευτές, όπως η NIOC (Ιράν), η Rosneft (Ρωσία), η SOMO (Ιράκ), η EGPC (Αίγυπτος) κ.λπ., αφετέρου με τη διεύρυνση της επιχειρησιακής παρουσίας του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με την ενίσχυση, ανάπτυξη και επέκταση εγκαταστάσεων και δικτύων διάθεσης ενεργειακών προϊόντων
 • Σταδιακός αναπροσανατολισμός της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου, με στόχους αφενός μεν τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας με την υιοθέτηση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων του παραγωγικού συστήματος, αφετέρου δε την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των συμμετοχών μας στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τις ΑΠΕ και τέλος, την επέκταση της παρουσίας μας στην ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιδιώκει να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σ’ έναν καινοτόμο, εξωστρεφή και ανταγωνιστικό περιφερειακό Όμιλο, που θα πρωτοπορεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό, όπως αυτός διαμορφώνεται στο διεθνές περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Έμφαση στην Έρευνα Υδρογονανθράκων

Η Εταιρεία παρακολουθεί και συμμετέχει στις εξελίξεις στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα υποβάλλοντας προσφορές σε διεθνείς διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επιλεγμένες περιοχές είτε αυτοδύναμα είτε σε  κοινοπραξία  με διεθνείς εταιρίες του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει τη την μελέτη των ερευνητικών δεδομένων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής  Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου καθώς και την Παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους. Στην περιοχή του Δ. Πατραϊκού κόλπου, συνεχίζονται οι γεωλογικές και οι γεωφυσικές έρευνες  με θετικές ενδείξεις.

Αριστοποίηση λειτουργίας στη διύλιση

Το 2015 ο κλάδος διύλισης σημείωσε την υψηλότερη παραγωγή προϊόντων από το 2007, καθώς επίσης και τις υψηλότερες πωλήσεις των τελευταίων 6 ετών. Οι βελτιωμένες αυτές επιδόσεις οφείλονται:

 • Στην αριστοποίηση του νέου μοντέλου λειτουργίας διύλισης, μεγιστοποιώντας όλες τις δυνατότητες των τριών διυλιστηρίων και τις μεταξύ τους συνέργειες, που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής στα 12,8 εκατ.τόνους
 • Βελτιστοποίηση των επιπέδων λειτουργίας και κόστους σε σύγκριση με τα ασφαλέστερα και ανταγωνιστικότερα διυλιστήρια της Ευρώπης
 • Αριστοποίηση λειτουργίας και πλήρης εκμετάλλευση των συνεργειών του συγκροτήματος των διυλιστηρίων νότου (Ελευσίνας, Ασπροπύργου), τα οποία αποτελούν δύο από τα πλέον σύγχρονα, υψηλής συνθετότητας, διυλιστήρια στην περιοχή της Μεσογείου. Διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος για επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας και αποτελεσματικότητα που υπερβαίνει το 100% της τιμής σχεδιασμού
 • Συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των διυλιστηρίων, στο πλαίσιο και των προγραμμάτων συντήρησης, αλλά και μείωσης του κόστους προμηθειών, συνολικής ταμειακής συνεισφοράς €25 εκατ.

Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών/ Χημικών

Οι δραστηριότητες των πετροχημικών/ χημικών αποτελούν τη συνέχεια στην παραγωγική αλυσίδα των προϊόντων των διυλιστηρίων. Την προηγούμενη χρονιά η ζήτηση και τα περιθώρια κέρδους στις αγορές του εξωτερικού εμφάνισαν βελτίωση ενώ αντίθετα η εγχώρια αγορά ήταν υποτονική. Σε αυτό προστέθηκε και το σταμάτημα του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, που επηρέασε τις διαθέσιμες ποσότητες προπυλενίου. Εν τούτοις, τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους εντός του 2015 και η ενίσχυση της καθετοποίησης μεταξύ Εμπορίας και Πετροχημικών απέφεραν σημαντικές ωφέλειες στις δραστηριότητες των πετροχημικών.

Ειδικότερα για τις χώρες του εξωτερικού ο μετασχηματισμός του μοντέλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους τοπικούς προμηθευτές αλλά και η διεύρυνση της καθετοποίησης με τα διυλιστήρια του Ομίλου σε συνδυασμό με την έμφαση σε κερδοφόρες δραστηριότητες διακίνησης και εμπορίας κατέστησαν τον όμιλο εξαιρετικά ανταγωνιστικό στον τομέα αυτό με συνέπεια αύξηση της συνεισφοράς (+23%) της δραστηριότητας των πετροχημικών στην κερδοφορία του Ομίλου.

Εφοδιασμός και Εμπορία

Το περιβάλλον διύλισης στην Ευρώπη χαρακτηρίστηκε από αυξημένη διαθεσιμότητα αργών όλων των τύπων με παράλληλη αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ειδικότερα στην περιοχή της Μεσογείου οι αυξημένες εξαγωγές αργού από το Ιράκ είχαν θετικές επιπτώσεις και για τα διυλιστήρια μας λόγω της βελτιστοποίησης του μίγματος εφοδιασμού. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μείωσαν το ποσοστό αγορών από τη Ρωσία και ενίσχυσαν τον εφοδιασμό από το Ιράκ, ενώ ταυτόχρονα εκμεταλλεύτηκαν και άλλες πηγές, λόγω ευκαιριών που παρουσιαστήκαν στη διεθνή αγορά, με συνέπεια τη σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Στον τομέα των εξαγωγών σημειώθηκε αύξηση για 6η συνεχή χρονιά, καλύπτοντας 6.942 χιλ. τόνους, που αναλογεί στο 50% των συνολικών πωλήσεων, καθιστώντας τον Όμιλο από τους πλέον εξωστρεφείς και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Ενίσχυση της Λιανικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Λιανική Εμπορία Εσωτερικού

Στην εγχώρια αγορά σημειώθηκε σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς και των δύο εμπορικών Εταιρειών, ΕΚΟ και Ε.Κ., που πλέον ξεπερνάει αθροιστικά το 30%, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή του.

Αύξηση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, που πλέον ανέρχονται σε 165.

Ενίσχυση της δομής και υλοποίησης δράσεων συνεργειών μεταξύ των εμπορικών εταιρειών, ΕΚΟ και Ε.Κ., με έμφαση στη διαχείριση δικτύων για την επίτευξη ανταγωνιστικού κόστους και αποτελεσματικής λειτουργίας του δικτύου των πελατών.

Για το 2016, χρονιά συγχώνευσης των δύο εταιρειών σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο, στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς των εμπορικών εταιρειών, η βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, η βελτιστοποίηση των λειτουργιών με τον εξορθολογισμό και περαιτέρω ανάπτυξη του ιδιολειτουργούμενου δικτύου Καλυψώ, και η αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές και ο σχεδιασμός και υλοποίηση προτύπου πρατηρίων που θα οδηγήσει στην εικόνα της εμπορίας τον 21ο αιώνα.

Λιανική Εμπορία Εξωτερικού

Η αυξημένη ζήτηση στην λιανική  εμπορία πετρελαιοειδών οδήγησε σε μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων και ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις στις αγορές της Κύπρου, Βουλγαρίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου και π.Γ.Δ.Μ., καταγράφοντας την υψηλότερη κερδοφορία ιστορικά στον τομέα αυτό.

Για τα επόμενα χρόνια, κύριος στόχος είναι η υλοποίηση της νέας εταιρικής εικόνας στις χώρες του εξωτερικού, αντίστοιχη της εγχώριας εμπορίας η ανακατασκευή πρατηρίων με αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, η αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων λειτουργίας, καθώς και ο εντοπισμός και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία αλλά και η επέκταση σε νέες αγορές. Οι στοχευμένες επενδύσεις στη διεθνή εμπορία θα ενισχύσουν τη θέση του Ομίλου στην Ν.Α. Ευρώπη.

Συμμετοχές - Μεγιστοποίηση της Αξίας Χαρτοφυλακίου

Ηλεκτρική Ενέργεια

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν ως βασικό άξονα την παραγωγή ενέργειας μέσω της ELPEDISON POWER και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά μέσω της ELPEDISON ENERGY. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς ήταν αρνητικά και αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για την καταβολή αποζημίωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα/ ευελιξία των μονάδων παραγωγής της εταιρείας. Στα επόμενα βήματα σχεδιάζεται η δυναμικότερη παρουσία στη λιανική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Φυσικό Αέριο

Ανάδειξη της αξίας της συμμετοχής(35%) της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στη ΔΕΠΑ Α.Ε. και ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης της ΔΕΣΦΑ.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Προτεραιότητα του Ομίλου είναι η συνεχής ενίσχυση των δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας των εργαζομένων. Δημιουργούνται ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και παρακολούθηση των ταχύτατων εξελίξεων, που συντελούνται στον τομέα της ενέργειας.

Την περίοδο 2016-2017 προγραμματίζεται η υλοποίηση ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας για το προσωπικό, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των πιθανών κινδύνων στην εργασία και λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Βελτίωση Κερδοφορίας - Απομόχλευση Δανεισμού

 • Αύξηση ΕBIDA από συνεισφορά νέων επενδύσεων και πρωτοβουλιών μετασχηματισμού
 • Μεγιστοποίηση καθαρών ταμειακών ροών από αύξηση κερδοφορίας και προσαρμογή επενδυτικών δαπανών
 • Σταδιακή μείωση του δανεισμού τα επόμενα χρόνια λόγω αυξημένων ταμειακών ροών
 • Διαφοροποίηση πηγών χρηματοδότησης και αποκλιμάκωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Το 2015 η λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBIDA) αυξήθηκε σημαντικά, επιτυγχάνοντας ιστορικό υψηλό, στα €758 εκατ., ενώ οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε €165 εκατ.
Επιτεύχθηκε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους στον Όμιλο, παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες λόγω προκλήσεων στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον (επιβολή ελέγχου στις ροές κεφαλαίου).

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα στον Όμιλο

Υιοθέτηση, ως στρατηγικού στόχου, της ανάπτυξης στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης συμπεριφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, με έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες: Κοινωνία - Άνθρωπος - Περιβάλλον.

 • Στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων με προτεραιότητα στους κατοίκους των όμορων Δήμων
 • Υποστήριξη της Νέας Γενιάς δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας.

Το 2015 δαπανήθηκαν €10,9 εκατ. για περιβαλλοντικά έργα και €3,6 εκατ. για δράσεις ΕΚΕ.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης