Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ: ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη στάση προς το κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα, κατευθύνθηκε σε δύο βασικούς άξονες: ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και νέα γενιά. Οι δράσεις αυτές απευθύνθηκαν κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Η υλοποίηση των δράσεών μας στις τοπικές κοινωνίες υποστηρίζεται από συνεχή επικοινωνία και διάλογο με τις αρχές και τους φορείς των γειτονικών μας περιοχών, αλλά και από έρευνες κοινής γνώμης και δημόσιες συζητήσεις, ώστε να αφουγκραστούμε τον ίδιο τον άνθρωπο που κατοικεί στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε. Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζουν τις μελλοντικές μας δράσεις.

Στο άμεσο μέλλον εστιάζουμε την προσοχή μας σε τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική απαίτηση, όπως το ζήτημα του προσφυγικού, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού, ως μια απάντηση στην αλλαγή νοοτροπίας που ταλανίζει την κοινωνία μας.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, πέραν των δύο  παραπάνω βασικών αξόνων, στηρίζει δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής και βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το εύρος της δέσμευσής μας προς την κοινωνία περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις οποίες επενδύει ο Όμιλος, σεβόμενος το περιβάλλον και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Κατανομή δαπανών ΕΚΕ ανά κατηγορία δράσης

 

Pact4Youth

Ο Όμιλος συμμετέχει και υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Pact4Youth, στην οποία συμμετέχουν φορείς, ΜΚΟ αλλά και εταιρείες, με σκοπό την ενίσχυση της νέας γενιάς, σε τομείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης, αλλά και κινητικότητας τόσο των νέων εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών. Η υποστήριξη και η κατάρτιση της νέας γενιάς αποτελεί επένδυση για το μέλλον και προσδίδει προστιθέμενη αξία στον Όμιλο, καθώς μ’ αυτές τις δράσεις δίνεται η δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν εφόδια και προοπτική για να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Απευθύνεται σε νέους από όλη την Ελλάδα, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους φοίτησης με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση σε τρεις τομείς: Μηχανικής, Οικονομίας και Διοίκησης και Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται φέτος για 4η χρονιά και μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 22 υποτροφίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια.

H Ενέργεια για Ζωή… ταξιδεύει

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, που ταξιδεύει σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και απευθύνεται σε μαθητές και  κατοίκους των περιοχών που επισκέπτεται, σχετικά με  θέματα όπως ο σεβασμός και η διατήρηση της περιβαλλοντικής κληρονομιάς, η αειφόρος ανάπτυξη αλλά και με μεθόδους διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Στην οργάνωση των εργαστηρίων συνεργάζονται ΜΚΟ, μουσεία, πολιτιστικές ομάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα και φορείς που έχουν οικολογικά ενδιαφέροντα ή ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται έργα υποδομής, εκδρομές, δωρεές πετρελαίου θέρμανσης αλλά και ποδηλάτων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται φέτος για 3η χρονιά και μέχρι σήμερα έχει επισκεφθεί 34 απομακρυσμένες περιοχές με τη συνεργασία 15 ΜΚΟ, ενώ το έχουν παρακολουθήσει 3.400 μαθητές.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

Ο Όμιλος εδώ και αρκετά χρόνια χορηγεί πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία των όμορων Δήμων στο Θριάσιο και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλους φορείς και ιδρύματα, όπου φιλοξενούνται παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο Όμιλος κάθε χρόνο χαρίζει «ζεστά» χαμόγελα σε όλα τα παιδιά που αξίζουν ένα φιλόξενο και ζεστό περιβάλλον. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 1,3 εκατ. λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

Κοινωνικά Παντοπωλεία

Ο Όμιλος τα τελευταία 4 χρόνια δείχνει έμπρακτα αλληλεγγύη στα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών που προκαλούν τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές συγκυρίες στην χώρα μας, ενισχύουμε απευθείας ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, στηρίζοντας πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Συγκεκριμένα, στηρίζουμε μηνιαίως τη λειτουργία  των Κοινωνικών Παντοπωλείων των όμορων δήμων του Θριασίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης, , προσφέροντας διατακτικές σούπερ μάρκετ για την υποστήριξη οικογενειών και ατόμων που μας έχουν ανάγκη. 

Έργα Υποδομής

Εδώ και χρόνια, συμμετέχουμε στην προσπάθεια των κατοίκων του Θριασίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης για μια καλύτερη καθημερινότητα. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς της περιοχής, συμβάλλουμε, ώστε οι πόλεις γύρω μας να είναι όμορφες, καθαρές και ανθρώπινες. Ο Όμιλος χορηγεί άσφαλτο ενισχύοντας μια σειρά από έργα συντήρησης και δημιουργίας υποδομών, πραγματοποιεί δωρεές οχημάτων διαφόρων χρήσεων, καθώς και κάδων για την ενίσχυση του εξοπλισμού καθαριότητας. Επίσης, δημιουργεί παιδικές χαρές, που διαθέτουν μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών και οργάνων, ώστε να καλύπτουν με ασφάλεια τις ανάγκες των παιδιών.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης