Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

Η EKO το Δεκέμβριο 2012, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, δημιούργησε το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ: http://www.eko.gr/pratiria/programmata-2/programma-engyisi-eko/

Η υλοποίηση του Προγράμματος Εγγύηση EKO (Νοέμβριος 2012 μέχρι σήμερα) κατόρθωσε να διασφαλίσει τον πελάτη για την ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων που παραλαμβάνει από τα πρατήριά μας.

Πιο συγκεκριμένα,  για την  περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015 στην ΕΚΟ, έγιναν  1523 spot test kits στα πρατήρια ΕΚΟ ενώ οι συνεργάτες μας από το Ε.Μ.Π. πραγματοποίησαν  ελέγχους σε 763 πρατήρια ΕΚΟ, όπου εξετάστηκαν 4.023 ακροσωλήνια.

Στην ΕΚ, ήδη από το 2011, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καυσίμων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Δύο κινητά συνεργεία, στελεχωμένα με προσωπικό του ΕΜΠ, είναι εξοπλισμένα με ειδικές συσκευές για επί τόπου έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων, ώστε να εντοπίζονται άμεσα ενδεχόμενες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές.

Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται, με αξιόπιστο τρόπο, δείγματα που ελέγχονται λεπτομερώς στο  Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ ενώ γίνονται ποσοτικές μετρήσεις ακριβείας καυσίμων με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται η ισχύουσα σχετική Νομοθεσία.

Οι έλεγχοι διεξάγονται όλο το χρόνο, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη ειδοποίηση του πρατηρίου. Όλοι οι έλεγχοι καταγράφονται και τεκμηριώνονται τόσο στο πρατήριο όσο και σε αντίστοιχες βάσεις δεδομένων που διατηρούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ.

Μέσω αυτού του συστήματος ελέγχθηκαν από τα κινητά συνεργεία του ΕΜΠ στην 653 πρατήρια ΕΚ, όπου εξετάστηκαν 3.904 ακροσωλήνια.

 

KPIs Εμπορίας

Αριθμός
πρατηρίων
Καλυψώ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (στόχος)
34
(brand EKO)
38
(brand EKO)
54
(48 brand EKO
& 6 brand EK)
90
(60 brand EKO 
& 30 brand EK)
139
(77 brand EKO
& 62 brand EK)
166
(88 brand EKO
& 78 brand EK)
193
(99 brand EKO
& 94 brand EK)

Μέσος όρος
ανθρωποωρών
εκπαίδευσης
(διαχειριστές,
πρατηριούχοι
και υπάλληλοι)

2012 2014 2015 2016 (στόχος)
499 / 251
 Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 1,99 ώρες
2.237 / 284
Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 7,9 ώρες
2.825 / 1.283
Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 2,2 ώρες
3.916 / 978
Ο μέσος όρος εκπαίδευσης ανά άτομο αντιστοιχεί σε 4 ώρες
 

 

Ενημέρωση Πελατών

Η ενημέρωση, σχετικά με τα προϊόντα του Ομίλου, είναι πλήρης, συνεχής και εύκολη. Οι τύποι προϊόντων που υπόκεινται σε απαιτήσεις σήμανσης είναι τα λιπαντικά (εισαγόμενα και εγχώρια blended) και τα χημικά προϊόντα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου (όπως αντιψυκτικά υγρά και υγρά φρένων). Τα λιπαντικά (βιομηχανικά, επαγγελματικά και αναλώσιμα) είναι γενικά χαμηλής μεταβλητότητας προϊόντα και δεν αξιολογούνται ως επικίνδυνες (hazardous) ουσίες.

Οι ετικέτες σήμανσης και τα διαθέσιμα έντυπα MSDS τεκμηριώνουν την ασφάλεια του προϊόντος, ενημερώνουν για τον τρόπο χρήσης, τις προδιαγραφές του προϊόντος και τον τρόπο απόρριψης. Κάθε προϊόν σημαίνεται σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και η σήμανση της συσκευασίας περιέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση (η διάρκεια ζωής δεν ανήκει στην υποχρεωτική σήμανση).

Όλες οι δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων συμφωνούν πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας. Τα στελέχη του μάρκετινγκ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές και τους νέους κανονισμούς.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης