Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 378 μόνιμοι εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 126 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από €3 εκ. δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, δαπανώντας για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις γειτονικές με τις περιοχές όπου λειτουργούμε.

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές αντιστοιχούν σε ποσοστό 13% για αγορές από τις βιομηχανικές εταιρείες και 97% από τις εμπορικές εταιρείες, (δε λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά και αποθήκευση Α’ υλών, ενδιαμέσων και πετρελαιοειδών, πληρωμές για νερό, ενέργεια και τηλεφωνία και ενδοομιλικές συναλλαγές). Για τον ορισμό τοπικού προμηθευτή δες δείκτη G4-EC9.

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει όμορων περιοχών) των ΕΛΠΕ και DIAXON

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Προμηθευτές Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Όμοροι Δήμοι Θριασίου 16.894 6,9% 150 5,8%
Όμοροι Δημοι Δυτ. Θεσσαλονίκης 14.506 5,9% 142 5,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΩΝ 31.400 12,8% 292 11,3%
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 213.917 87,2% 2.295 88,7%
ΣΥΝΟΛΟ 245.317 100% 2.587 100%

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/ Εξωτερικού) των ΕΛΠΕ και DIAXON

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Προμηθευτές Αξία (χιλ.€) Αξία (%) Αριθμός %
Έξωτερικού 87.475 36% 613 24%
Εσωτερικού 157.842 64% 1.974 76%
ΣΥΝΟΛΟ 245.317 100% 2.587 100%
 

 

Αγορές από τοπικούς προμηθευτές (βάσει Εσωτερικού/Εξωτερικού) των εμπορικών εταιρειών

  ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΧΙΛ. €) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
  Σύνολο Τοπικοί Σύνολο Τοπικοί
ΕΚΟ 69.964 68.127 2.633 2.629
ΕΚ 36.434 36.252 1.376 1.364
EKO BULGARIA 39.917 38.519 389 377
HP CYPRUS 28.947 25.895 562 517
OKTA 6.359 6.115 473 467
EKO SERBIA 17.622 17.479 771 754
JUGOPETROL 15.708 15.130 540 497
ΣΥΝΟΛΟ 214.951 207.517 6.774  6.605
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ % 97% 98%

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης