Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

GRI-G4 ΔΕΙΚΤΕΣ

Ερμηνεία Συμβόλων Πινάκων

    παραπομπή στον Ετήσιο Απολογισμό 2015.
          O ενδιαφερόμενος μπορεί να τον δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-report/.

  παραπομπή στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2015.
        Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τη δει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/annual-financial-report-for-fiscal-year/

  παραπομπή στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015.
 

   παραπομπή στον Κώδικα Δεοντολογίας, http://www.helpe.gr/media-center/company-publications/other-group-publications/?pageNo=2
 

    παραπομπή στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, (διαθέσιμος μόνο στο intranet).

GRI
Συνοπτική Περιγραφή Δείκτη
Εξωτερική Πιστοποίηση
Αναφορά/ Παραπομπή/ Σχόλια

Στρατηγική & Ανάλυση

G4-1

Δήλωση της διοίκησης για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική στρατηγική

  σελ. 6-7, 13

  σελ. 26-29,  Κεφ. «Όραμα, Στρατηγική και Στόχοι», Ενοτ. «Η Στρατηγική Βιώσιμης  Ανάπτυξης 2016-2021»

  σελ. 163

G4-2

Περιγραφή των σημαντικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών

Οι παρακάτω αναφορές αφορούν σε μακροπρόθεσμες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον Όμιλο:

 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σελ. 36-43

        Επιχειρησιακό Περιβάλλον σελ. 146-149

        Επιχειρησιακές Εξελίξεις σελ. 149-150

        Διαχείριση Κινδύνων σελ. 157- 159  & 163-165

        Στρατηγικοί Στόχοι & Προοπτικές σελ. 163

 σελ. 12-13 (Στρατηγικοί Στόχοι 2013-17), 50-51 (Διαχείριση Κινδύνων)

 σελ. 34, Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενοτ. «Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων»

 

Σχετικά με τις κυριότερες επιπτώσεις, κίνδυνους και ευκαιρίες λόγω της κλιματικής αλλαγής δες δείκτη G4 - EC2.

Ειδικότερα, οι εταιρείες του Ομίλου αξιολογούν τις ευκαιρίες και τους κινδύνους:

ΕΚΟ και ΕΚ

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων των εταιρειών ΕΚΟ και ΕΚ, έχει σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις ενδεχόμενες απειλές και ευκαιρίες που προκύπτουν, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ένας από τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους που συχνά αντιμετωπίζουν και οι δυο εταιρείες (ΕΚΟ και ΕΚ), είναι ο ανταγωνισμός που δέχονται από άλλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών  και από μεμονωμένα πρατήρια που διακινούν στην αγορά καύσιμα χαμηλής ποιότητας. Ωστόσο, τόσο η ΕΚΟ όσο και η ΕΚ εφαρμόζουν  τη δική τους εμπορική στρατηγική, στηριζόμενες στην παροχή κορυφαίας ποιότητας καυσίμων και άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αξία στις αγορές των πελατών τους.

Η αστάθεια στην ελληνική οικονομία αποτελεί μία σημαντική κατάσταση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης επικινδυνότητας και για την ΕΚΟ και την ΕΚ, καθώς θέτει σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα πελατών και προμηθευτών τους και δυσχεραίνει τις εμπορικές συναλλαγές. Και οι δύο εταιρείες ανταπεξέρχονται των δύσκολων  οικονομικών συνθηκών στηριζόμενες σε πάγιες δομές και ευέλικτους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των έκτακτων και μακροπρόθεσμων γεγονότων. Κατά την επιβολή capital controls το καλοκαίρι του 2015, τόσο η ΕΚΟ όσο και η ΕΚ, ανταποκρίθηκαν επιτυχώς, παρέχοντας στους πελάτες τους τη δυνατότητα πληρωμής με POS σε ολοένα και αυξανόμενο μέρος του δικτύου πρατηρίων.

ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΥ

Ο νέος τερματικός σταθμός VTTV στο Βασιλικό (στη νότια ακτή μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας) με χωρητικότητα 550,000m3  λευκών προϊόντων άρχισε να λειτουργεί. Ο νέος τερματικός σταθμός Petrolina (τοπική εταιρεία πετρελαίου - 80,000m3) λειτουργεί επίσης. 120,000m3 στρατηγικά αποθέματα της Κύπρου έχουν μετεγκατασταθεί από Λάρνακα προς VTTV.

Είναι προφανές ότι η λειτουργία αυτών των δύο τερματικών σταθμών θα αυξήσει την πίεση από την κυβέρνηση προς τις πετρελαϊκές εταιρείες, που έχουν στην ιδιοκτησία τους τερματικούς σταθμούς στη Λάρνακα, να κλείσουν τα τερματικά τους και να τα μεταφέρουν στο Βασιλικό. Επιπλέον, η πιθανή αποθήκευση των προϊόντων από διεθνείς εμπορικές εταιρείες στο VTTV, μπορεί να αποτελέσει απειλή για την HPC και τις άλλες υφιστάμενες εταιρείες εμπορίας. Επιπλέον, η κυβέρνηση εντείνει τις πιέσεις για τη μετεγκατάσταση των τερματικών σταθμών υγραερίου από τη Λάρνακα. Οι τέσσερις LPG εταιρείες με τερματικά στη Λάρνακα έχουν διεξάγει και υποβάλει στην κυβέρνηση μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του νέου τερματικού σταθμού υγραερίου στο Βασιλικό.

Ευκαιρίες

 • Περαιτέρω ανάπτυξη των COMO δικτύου.
 • Εισαγωγή των προγραμμάτων επιβράβευσης.
 • Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του σήματος μέσω των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ της νέας σειράς προϊόντων ΕΚΟ (UL Ekonomy, EKO Racing 98, AVIO ντίζελ κ.λπ.).
 • Βελτιστοποίηση του δικτύου των πρατηρίων βενζίνης.

Κίνδυνοι

 • Τα ανεξάρτητα πρατήρια βενζίνης και η επέκταση του ανταγωνισμού μέσω κατασκευής νέων πρατηρίων καυσίμων συνιστούν κίνδυνο.
 • Σε περίπτωση που αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί με τις κατεχόμενες περιοχές υπάρχει θα μπορούσε να υπάρξει κίνδυνος ως προς την ανταγωνιστικότητα.
 • Οι εισαγωγές υγραερίου κίνησης έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για τα καύσιμα των αυτοκινήτων.

Η OKTA

Η βιώσιμη κερδοφορία της ΟΚΤΑ εξαρτάται από την ικανότητά της να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια αγορά όπου οι φραγμοί εισόδου είναι χαμηλοί, ενώ την ίδια στιγμή διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, προκειμένου να διατηρήσει το ρόλο της ως ένας ασφαλής προμηθευτής. Η ΟΚΤΑ έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της, με την αξιοποίηση των υποδομών της και των ανταγωνιστικών όρων που διατηρεί με τους προμηθευτές της. Η ΟΚΤΑ επιδιώκει να αυξήσει την κερδοφορία της ολοκληρώνοντας μια σειρά από έργα μετασχηματισμού, που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την οργανωτική δομή της.

Ο μετασχηματισμός της ΟΚΤΑ σε εμπορική εταιρεία τονίζει τη σημασία των εμπορικών στόχων στη στρατηγική της.

Στο πλαίσιο αυτό οι εμπορικοί στόχοι για το 2015 ήταν η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η κατάρτιση και η ανάπτυξη της εμπορικής ομάδας, καθώς και η εκ νέου κατάκτηση μεριδίου από τα ανεξάρτητα δίκτυα πρατηρίων. Επιπλέον στόχοι για τη λιανική δραστηριότητα της ΟΚΤΑ ήταν η αύξηση της κερδοφορίας από το δίκτυο λιανικής και η διερεύνηση των πιθανών συνεργειών με άλλα δίκτυα της ΕΚΟ.

Οι βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες για την ΟΚΤΑ είναι:

 • Αξιοποίηση αγωγών
 • Εισαγωγή τέλους  στρατηγικών αποθεμάτων
 • Οι μεγαλύτεροι α[αποθηκευτικοί χώροι στη χώρα
 • Βελτίωση των εγκαταστάσεων φόρτωσης
 • Έμφαση στην αποτελεσματικότητα
 • Δημιουργία πρόσβαση στην λιανική αγορά μέσω οργανικής ανάπτυξης (DODO-> COMO, τεχνογνωσία στο λιανικό εμπόριο και προσφορές ΕΚΟ)
 • Αύξηση του στρατηγικού αποθέματος καύσιμων της χώρας

Οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις για την ΟΚΤΑ είναι:

 • Πλήρης ή μερική απώλεια του μεγαλύτερου πελάτη
 • Αφύπνιση ισχυρού ανταγωνισμού στην αγορά χονδρικής
 • Επανεμφάνιση φθηνών προϊόντων από ανταγωνιστικό διυλιστήριο
 • υπερπροσφορά στην περιοχή
 • Έλλειψη ελέγχου και στις δύο αγορές που  η εταιρεία λειτουργεί (ΠΓΔΜ και  Κόσσοβο)
 • Περιορισμένη ανάπτυξη της οικονομίας
 • Μακράς διαρκείας πολιτική κρίση

EKO BULGARIA

Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό και οικονομικό περιβάλλον που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πολιτικό περιβάλλον είναι σταθερό και οι μακροοικονομικοί δείκτες παρέμειναν εντός του πλαισίου της πρόγνωσης.

Στρατηγικοί Κίνδυνοι:

 • Εντατικοποίηση του ανταγωνισμού και επιθετική περιφερειακή τιμολόγηση
 • Υποχώρηση περιθώρια αγοράς
 • Απώλεια ευκαιριών λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας αποθήκευσης
 • Στροφή των αναγκών των καταναλωτών σε άλλες μορφές ενέργειας (μακροπρόθεσμα)
 • Υποτίμηση BGN (μακροπρόθεσμα)
 • Μια αλλαγή της στρατηγικής χονδρικών πωλήσεων του τοπικού διυλιστηρίου εστιασμένη στην διεύρυνση του μεριδίου αγοράς του θα επηρεάσει σημαντικά και αρνητικά τους όγκους και τα περιθώρια κέρδους μας.
 • Μια ενδεχόμενη επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ στη Βουλγαρία θα οδηγήσει σε στασιμότητα των πωλήσεων μας και υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνισμού με πιθανή  ύφεση περιθωρίων, ιδιαίτερα στο ντίζελ.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης / logistics των τοπικών εταιρειών χονδρικής πώλησης, επιτρέποντας την αύξηση των εισαγωγών, θα εντείνει τον ανταγωνισμό.

Ευκαιρίες:

 • Ελαχιστοποίηση φαινομένων λαθρεμπορίας εφαρμογή ενοποιημένων συστημάτων/διαδικασιών στις εταιρείες καυσίμων
 • Οργανική και μη-οργανική (με προσθήκη πρατηρίων) δυνητική ανάπτυξη
 • Αναβάθμιση εγκατάστασης Gara Yana σε αποθηκευτικό χώρο υγραερίου,  μια περαιτέρω ανάπτυξη σε λευκά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο) θα αυξήσει τις επιλογές των πωλήσεων μας στο δυτικό τμήμα της χώρας.
 • Στροφή σε λειτουργία ιδιοκτήτων ή ενοικιαζομένων χώρων αποθήκευσης για τα ελαφρά καύσιμα
 • Διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων
 • Περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορίας με επιχειρήσεις και βιομηχανίες και κλάδου λιπαντικών
 • Περαιτέρω ανάπτυξη των minimarkets στα πρατήρια
 • Αναμενόμενη διακοπή της παραγωγής ασφάλτου στο διυλιστήριο Lukoil Μπουργκάς παρέχει εξαιρετική ευκαιρία για επέκταση παρουσίας μας σε αυτόν τον κλάδο και έγκαιρο κλείσιμο άλλων επιλογών εφοδιασμού
 • Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών εναλλακτικών σημείων/πηγών  εφοδιασμού θα διασφαλίσει έδαφος για τη διεύρυνση της γεωγραφίας των πωλήσεών μας και τη βελτίωση των περιθωρίων μας.
 • Η αγορά Πολυπροπυλενίου παρέχει ευκαιρίες για αύξηση πωληθέντων όγκων).

EKO SERBIA

Το δίκτυο λιανικής EKO είναι μεταξύ των 4 ισχυρότερων στη Σερβία, θεωρείται δε ως καινοτόμο και γρήγορα προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της αγοράς. Η εκτίμηση της αγοράς για την ΕΚΟ Σερβίας είναι: ένα διεθνές εμπορικό σήμα, μια δυναμική και σύγχρονη εταιρεία, που εφαρμόζει καινοτομίες μέσω του δικτύου λιανικής πώλησης, παρέχοντας οφέλη για τους πελάτες, αξία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Συνέχιση και ενδυνάμωση κλάδου λιπαντικών
 • Επέκταση της διείσδυσης των προϊόντων υψηλού περιθωρίου (καύσιμα και NFR)
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων

Μακροπρόθεσμες ευκαιρίες:

 • Επέκταση του δικτύου πρατηρίων
 • Αύξηση αξίας εμπορικού σήματος μέσω δυναμικών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
 • Αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με νέες γραμμές εφοδιασμού, αποθήκες κλάδου χονδρικής πώλησης

Βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Εξάρτηση Προμήθεια από NIS
 • Ικανότητα να παραμείνουμε  ανταγωνιστικοί στο κλάδο χονδρικής πώλησης

Μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι:

 • Μακροοικονομική επιδείνωση
 • Εφαρμογή επιθετικού σχεδίου επέκτασης του δικτύου

Η ΕΚΟ Σερβίας εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, να έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους στις πωλήσεις καυσίμων, καθώς και να γίνει Νο 3 στην αγορά μέσω της επέκτασης του δικτύου διανομής.

JUGOPETROL

Η λιανική αγορά είναι σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενη, σχεδόν όλα τα πρατήρια βενζίνης προσφέρουν ίδιες τιμές. Μερικά ανεξάρτητα, κατά διαστήματα, έχουν δοκιμάσει να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, αλλά οι κύριοι ανταγωνιστές δεν ακολουθούν το παράδειγμά τους.

Η χονδρική αγορά είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο οι τοπικές εταιρείες πετρελαίου (ΙΝΑ και Petrol) όσο και οι  εισαγωγές χαμηλής ποιότητας (guerrilla) με φορτηγά από τις γειτονικές χώρες, ιδίως την Αλβανία.

Ο νέος κανονισμός σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τους ελέγχους στις εισαγωγές καυσίμων και στην εσωτερική διακίνηση.

Προφίλ Ομίλου

G4-3

Επωνυμία Ομίλου

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 σελ. 75 και εξώφυλλο

 σελ. 108

G4-4

Κύριες μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες

 σελ. 61-62, Κεφ. «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενοτ. «Πελάτες – Προϊόντα»

 σελ. 141-145

 σελ. 29-44

G4-5

Διεύθυνση Διοίκησης Ομίλου

Χειμάρρας 8Α, Μαρούσι 151 25

 σελ. 75 και εξώφυλλο

G4-6

Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και τα ονόματα των χωρών, που είτε διαθέτουν σημαντικές εγκαταστάσεις, είτε είναι σχετικές με τα θέματα αειφορίας που καλύπτονται στον απολογισμό

 σελ. 97 (Κεφ.  «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Σκοπός και Εύρος», Πίνακας «Εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό»), σελ. 61-62  (Κεφ. «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενοτ. «Πελάτες-Προϊόντα»)

 σελ. 8, 37-38

Εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό και χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα:

1 ΕΛΠΕ Α.Ε. Ελλάδα
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚ Α.Ε.Ε.
DIAXON Α.Β.Ε.Ε.
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
2 OKTA AD SKOPJE π.Γ.Δ.Μ.
3 HELPE CYPRUS LTD  Κύπρος
4 JUGOPETROL AD  Μαυροβούνιο
5 EKO BULGARIA EAD Βουλγαρία
6 EKO SERBIA AD Σερβία

 

G4-7

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

 σελ. 16-18

 σελ. 166

Κύριοι μέτοχοι (>5%)                      

(στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2015)  % επί του συνόλου
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 35,5%
Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. 42,6%
Θεσμικοί Επενδυτές Έλληνες 8,5%
Θεσμικοί Επενδυτές Ξένοι 5,3%
Ιδιώτες Επενδυτές 8,1%

 

G4-8

Αγορές που εξυπηρετούνται

 σελ. 8, 37-38

 σελ.  97  (Κεφ.  «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Σκοπός και Εύρος», Πίνακας «Εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό»), σελ. 61-62  (Κεφ. «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενοτ. «Πελάτες-Προϊόντα»), δες και G4-6

Στον Πίνακα φαίνονται κατανομές πωληθέντων προϊόντων ενδεικτικά για τρεις χώρες:

Κατανομή πωληθέντων προϊόντων ανά κατηγορία πελάτη

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΚΟ ΕΚ JUGOPETROL HP CYPRUS
Λιανική Εμπορία (πρατήρια) 36,00% 89,27% 44,4% 60,5%
Εμπορικοί & Βιομηχανικοί Πελάτες 19,62% 10,71% 12,6% 14,4%
Πρατήρια καυσίμων τρίτων     25,7%  
Κλάδος υγραερίου (LPG) 2,23%     5,5%
Ναυτιλιακά καύσιμα 26,66%   5,2% 13,5%
Αεροπορικά καύσιμα 14,97%   12,1% 5,9%
Κλάδος λιπαντικών 0,52% 0,02%   0,2%

 

G4-9

Κύρια μεγέθη Ομίλου

 σελ. 15-18, 44, 148-152 

 σελ. 10-11, 25-44, 65-73

 σελ. 68-71, Κεφ. «Οικονομικές Επιδόσεις»

  Εργαζόμενοι στις 31.12.2015 Καθαρές πωλήσεις Συνολική κεφαλαιοποίηση (debt & equity) Όγκος πωλήσεων προϊόντων opex Κόστος εργασίας
ΟΚΤΑ 417 € 323,4 εκ. equity € 66,1 εκ., net debt €15,8 εκ. 661.000 ΜT €9,994 εκ. € 5,4 εκ.
HP CYPRUS 55

€233,284 εκ.

equity € 66,383 εκ., net debt € 0,0 εκ. 385.000 ΜΤ €20,48 εκ. € 4,4 εκ.
EKO BULGARIA 66 €328 εκ. E1quity € 30,8 εκ., net debt €69,1 εκ. 443.340 ΜΤ €16,2 εκ. € 1,1 εκ.
EKO SERBIA 39 + 9 contracted

€154,4 εκ.

equity  €16,97  εκ.,

net debt €26,89 εκ.

127.399 ΜΤ €10,6 εκ. €1,3 εκ.
JUGOPETROL 116 +3 outsourced

€137,29εκ.

equity  €85,299 εκ.,  net debt €0 εκ.

219.027 ΜΤ €10,517 εκ. €3,1 εκ.
ΕΛΠΕ 1.836 (permanent employees) €6.584 εκ. equity €1.225 εκ., debt €2.956 εκ.

16,654 εκ MT

(Refining + Petrochemicals)

€558,6 εκ. €162,2 εκ.
ΕΚΟ 272 €1.384 εκ. equity €1.177 εκ. debt €168 εκ. 2,733  εκ MT €60 εκ. €16 εκ.
ΕΚ 206 €475 εκ. equity €166,7 εκ.,  debt €183 εκ. 0,811 εκ MT €48 εκ. €11 εκ.

 

G4-10
 • Σύνολο ανθρώπινου δυναμικού με βάση το είδος της εργασιακής σχέσης (αορίστου / ορισμένου χρόνου) και το φύλο
 • Συνολικό μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό με βάση τον τύπο απασχόλησης (μερικής ή πλήρους απασχόλησης) και το φύλο
 • Κατανομή συνόλου εργαζομένων ανά περιοχή και φύλο
 • Κατανομή συνόλου εργαζομένων κατά φύλο και  supervised workers
 • Αναφορά για τον όγκο εργασίας που εκτελούν εργολάβοι και αυτοαπασχολούμενοι. 

 σελ.  41-43, Κεφ. «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», (Πίνακες με Κατανομές Εργαζομένων) 

Κατά κανόνα δεν υπάρχουν εποχικοί εργαζόμενοι. Εξαίρεση αποτελεί η ΕΚΟ όπου υπάρχουν εποχικές μεταβολές ανθρωποδύναμης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις εγκαταστάσεις των αεροδρομίων.
Όπου υπάρχει εργολαβικό προσωπικό (με ή χωρίς επίβλεψη) φαίνεται στους παρακάτω πίνακες, άλλως δεν υπάρχει.
Οι αυτοαπασχολούμενοι στον Όμιλο είναι 0

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α Γ Σύνολο
Αορίστου χρόνου 2644 630 3274
Ορισμένου χρόνου 37 40 77
Πλήρους απασχόλησης 2681 669 3351
Μερικής απασχόλησης 0 1 1


Κατανομή κατά φύλο και είδος σύμβασης εργασίας ανά εταιρεία:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΠΕ ΕΚΟ ΕΚ ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Αορίστου χρόνου 1700 230 174 97 126 58 94 57
Ορισμένου χρόνου 11 5 1 0 14 8 0 0
Μερικής απασχόλησης 0 0 0 0 0 0 0 1

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ DIAXON EKO BULGARIA JUGOPETROL EKO SERBIA HP CYPRUS ΟΚΤΑ
Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ
Αορίστου χρόνου 81 15 31 25 56 32 13 24 37 18 332 74
Ορισμένου χρόνου 0 0 0 3 10 18 0 0 0 0 1 6
Μερικής απασχόλησης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Εργολαβικό προσωπικό 81 15 31 28 65 51 0 0 0 0 14 17


Στο πλαίσιο της κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών των εταιρειών του Ομίλου, παρέχεται συγκεκριμένο έργο διοικητικής, οικονομικής ή τεχνικής υποστήριξης, μέσω τρίτων εταιρειών.

Ενδεικτικά δραστηριότητες όπως οι παρακάτω ανατίθενται σε εργολαβικούς / αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους:

 • Βοηθητικές και υποστηρικτικές εργασίες που σχετίζονται με τη συσκευασία τελικών προϊόντων
 • Βιομηχανικός καθαρισμός εγκαταστάσεων
 • Βοηθητικές εργασίες συντήρησης
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Καθαρισμός γραφείων
 • Φύλαξη εγκαταστάσεων
 • Περιποίηση πρασίνου / κήπων
 • Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, ηλεκτρολογικών θεμάτων, ΕΞΥΠΠ, κα
G4-11

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις

 σελ. 57,  Κεφ. «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότ. «Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Αριθμός σωματείων και ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας, ανά εταιρεία του Ομίλου:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΤΟΣΤΟ
ΕΛΠΕ 1 92%
ΕΚΟ 1 83,1%
ΕΚ 1 81,1%
AΣΠΡΟΦΟΣ 1 95%
DIAXON 1 96%
EKO BULGARIA - 100%
JUGOPETROL 1 100%
OKTA 1 97,1%
HP CYPRUS 3 49,1%
EKO SERBIA N/A

 

G4-12

Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου

 σελ. 32

 σελ.  59-60, Κεφ. «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενοτ. «Εφοδιαστική Αλυσίδα – Υπεύθυνες Προμήθειες»

Είμαστε ένας ενεργειακός Όμιλος και η εφοδιαστική αλυσίδα μας αποτελείται από χιλιάδες προμηθευτές των προϊόντων και των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεών μας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε ποικίλα λειτουργικά περιβάλλοντα. Διατηρούμε μια σύνθετη εισροή  υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών, μεταφορών, επικοινωνιών & πληροφορικής και άλλων τεχνολογικών συστημάτων υποστήριξης.

Προσπαθούμε να διευρύνουμε τον εφοδιασμό μας από τοπικούς προμηθευτές (βλέπε Πίνακες στο Κεφάλαιο «Κοινωνία», Ενότητα «Τοπικές Κοινωνίες», σελ. 93). Τυπικοί εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας μας είναι οι προμηθευτές: πρώτων υλών (αργό πετρέλαιο, χημικά προϊόντα), βιομηχανικού εξοπλισμού & υλικών, εξοπλισμού & υπηρεσιών πληροφορικής, τοπικές ΜΜΕ, βιομηχανικών υπηρεσιών, γενικών αγαθών και υπηρεσιών, υπηρεσιών μεταφοράς ξηρά/θάλασσα.

Η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts) καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot). Οι συνθήκες στην αγορά αργού πετρελαίου κατά το 2015 χαρακτηρίστηκαν από υπερπροσφορά αργού όλων των τύπων. Ο Όμιλος προσάρμοσε αναλόγως το μίγμα εφοδιασμού:

Προμήθεια αργού από 2012 2013 2014 2015
Ρωσία 32% 54% 41% 33%
Ιράν 32%      
Ιράκ 5% 12% 18% 28%
Caspian Pipeline Consortium 12% 11%    
Λιβύη 7% 9% 2% 2%
Αίγυπτος     9% 9%
Καζακστάν     22% 20%
Λοιπές χώρες 12% 14% 9% 8%

 

G4-13

Σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου απολογισμού σχετικά με το μέγεθος, τη δομή, ιδιοκτησία, εφοδιαστική αλυσίδα

 σελ. 98,  Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Μεθοδολογία»

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία.

OKTA

Η λειτουργία διύλισης σταμάτησε τον Ιανουάριο του 2013. Η εταιρεία έχει μετασχηματιστεί, από μη ευέλικτη και βαριά βιομηχανία, σε μια ευέλικτη, πελατοκεντρική εταιρεία logistics και εμπορίας. Η εταιρεία λειτουργεί ως εισαγωγέας και έμπορος καυσίμων. Κατά τη διάρκεια του 2015 δεν υπήρξαν αλλαγές στo  μετοχικό κεφάλαιο ή στη δομή των δραστηριοτήτων της.

HP CYPRUS

Άνοιγμα 3 νέων πρατηρίων καυσίμων. Διευρύνθηκε ο κύκλος προμηθευτών μέσω της συνεργασίας με τη Δνση Προμηθειών Ομίλου. Επίσης, η Δνση Προμηθειών Ομίλου παρείχε στήριξη κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών με υψηλό κόστος.

EKO Serbia

Η EΚΟ Serbia λειτούργησε 2 νέα πρατήρια τύπου COMO (1στην κεντρική περιοχή και 1 στα νότια της χώρας).

Δέσμευση προς Διεθνή Πρότυπα & Οδηγίες

G4-14

Επεξήγηση εάν και πώς εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης

 σελ.  75, Κεφ. «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή», Πίνακας «Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων Ομίλου», δες επίσης G4-2 για διαχείριση κινδύνων

H προδραστική προσέγγιση και η αρχή της πρόληψης, ουσιαστικά, διασφαλίζονται μέσω της αξιολόγησης κινδύνων, της εφαρμογής διεθνών προτύπων και των συνεπαγόμενων επιθεωρήσεων, των εσωτερικών προγραμματισμένων επιθεωρήσεων από ΔΥΑΠBAΟ και Εσωτερικό Έλεγχο, και τις τακτικές εξωτερικές επιθεωρήσεις.

Όσο αφορά τη χρήση χημικών ουσιών, τα απαιτούμενα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου καταγράφονται για κάθε προσδιοριζόμενη χρήση με βάση τα αντίστοιχα Σενάρια Έκθεσης που εκπονούνται για τη μείωση ή την αποφυγή της άμεσης ή έμμεσης έκθεσης των ανθρώπων (εργαζομένων και καταναλωτών) και των διαφόρων περιβαλλοντικών συστημάτων. Τα Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνου υλοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και κοινοποιούνται στους μεταγενέστερους χρήστες μέσω των εκτεταμένων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων.

Οι τακτικές έρευνες κοινής γνώμης, οι έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων - συνεργατών - πελατών, η εκτίμηση των εν δυνάμει κινδύνων (G4-2) και οι πολιτικές ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας & υγείας επιβεβαιώνουν την προδραστική προσέγγισή μας.

Επιπλέον:

HP CYPRUS:  με την υιοθέτηση διεθνών προτύπων / συστημάτων διαχείρισης (CYS EN ISO 9001:2008, CYS EN ISO 14001:2004 & OSHAS  18001: 2007,on 8/4/2005) η HPC εξασφαλίζει την ασφαλή και επαγγελματική συμπεριφορά σε όλες τις εργασίες της. Αξιολογήσεις κινδύνου πραγματοποιήθηκαν για όλες τις κύριες λειτουργίες, στις εγκαταστάσεις  και στα πρατήρια.

OKTA’s modus operandi towards precautionary approach include:

 • Υποβλήθηκε στις αρμόδιες Αρχές Πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων 2016-2018
 • Συνεχής παρακολούθηση των αέριων εκπομπών
 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και σχέδιο διαχείρισης νερού (σε εξέλιξη)
 • Διαχείριση PCB από έλαια μετασχηματιστών
 • Αναθεώρηση της εκτίμησης των κινδύνων για τις θέσεις εργασίας
 • Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (περιοδικά και συστηματικά check-ups) σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου των θέσεων εργασίας
 • Σταθερή οργανωτική αναπροσαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα σε HSE, μέσω μηνιαίων ασκήσεων σύμφωνα με διάφορα σενάρια πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση για την προστασία και διάσωση
 • Αξιολόγηση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα - ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων και των πιθανών κινδύνων από φυσικές καταστροφές και άλλα ατυχήματα, η πρόβλεψη για περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων και των συνεπειών
 • Σχέδιο για ασφάλεια και διάσωση, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου από φυσικές καταστροφές, τους τρέχοντες, λειτουργικούς και τεχνολογικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων από τη διαχείριση συμβάντων  και τον τρόπο ανταπόκρισης.
 • Κανονισμός για την ασφάλεια από πυρκαγιά και έκρηξη
 • Seveso Μελέτη
 • Καθαρισμός των δεξαμενών ιλύος

Επιπλέον, η Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού εφαρμόζει την "αρχή της πρόληψης" σε όλους τους τομείς της λειτουργίας (σχεδιασμός, επιλογή, πρόσληψη, κατάρτιση και ανάπτυξη, προγραμματισμός διαδοχής, αξιολόγηση, ανταμοιβή) για την πρόληψη τυχόν κίνδυνων.

Ενεργώντας προληπτικά όλοι οι εργαζόμενοι που εκτελούν κάθε είδους εργασία (συμπεριλαμβανομένης της επιθεώρησης) σε εν δυνάμει ‘’εκρηκτικό περιβάλλον’’ έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ 60079-17 “Explosive atmospheres, Equipment repair, overhaul and reclamation”.

Στον τομέα των Προμηθειών, «η αρχή της πρόληψης» είναι μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας και μέρος της στρατηγικής προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον ομαλό και απρόσκοπτο εφοδιασμό με τους καλύτερους οικονομικούς όρους και πάντα σύμφωνα με το εγκεκριμένο κανονισμό προμηθειών.

EKO BULGARIA:

Σε εξέλιξη προσεγγίσεις (όπως εκπαίδευση, ανταγωνιστικές τιμές και προωθητικές ενέργειες) που διασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες μας συμμορφώνονται με την εταιρική πολιτική και τους κανονισμούς, επιβεβαιώνουν την αφοσίωση των πελατών μας και  βελτιώνουν τις μεθόδους πωλήσεων. Η τακτική εξέταση δειγμάτων καυσίμων, από ανεξάρτητα εργαστήρια, επιβεβαιώνει την ποιότητα των προϊόντων.

Τακτικές εβδομαδιαίες εκπαιδεύσεις των εργαζομένων όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

EKO Serbia:

Παρούσα στην αγορά της Σερβίας για 13 χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, εκτός από την ανάπτυξη του δικτύου, εισήγαγε πολλές καινοτομίες σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών. Πριν από την υλοποίηση δράσεων τα ακόλουθα μέτρα απαιτούνται:

 • Ορισμός υπευθύνου/ ομάδας για ορισμένα έργα
 • Σε βάθος ανάλυση των απαιτήσεων της αγοράς και της ανάγκης για το προϊόν ή την υπηρεσία
 • Οικονομική άποψη του έργου, επενδύσεις, απόδοση της επένδυσης, πόροι που απαιτούνται
 • Οργάνωση πιλοτικής εφαρμογής, όταν και εφόσον είναι δυνατόν
 • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των μετρήσεων, ανασκόπηση μετά την εκκίνηση
 • Περαιτέρω παρακολούθηση και ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για νέο έργο, με στόχο τη δημιουργία business case για μελλοντικό έργο.
G4-15

Κατάλογος, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών: χαρτών, κωδίκων, αρχών, προτύπων ή άλλων πρωτοβουλιών, που αναπτύχθηκαν από τρίτους και έχουν υιοθετηθεί, εφαρμόζονται ή υποστηρίζονται

 σελ.  75, (στο Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική αλλαγή», στον Πίνακα «Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων Ομίλου») αναφέρονται τα πρότυπα που εφαρμόζονται, το έτος υιοθέτησης του προτύπου και ο τόπος εφαρμογής, η εφαρμογή των προτύπων είναι εθελοντική).

 σελ. 54

Η υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων, κωδίκων και βέλτιστων πρακτικών συνιστά μια δυναμική προσέγγιση για τη μελέτη των εν δυνάμει κινδύνων. Αυτά τα πρότυπα, κώδικες και πρακτικές, που είναι πλήρως εναρμονισμένα με τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου, έχουμε δεσμευτεί να τα εφαρμόζουμε, να τα διαχέουμε και να τα ενσωματώνουμε σε όλες τις λειτουργίες και πολιτικές μας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υποχρεωτικές δεσμεύσεις:

 • ΣΕΔΕ (EU ETS) (Πρωτόκολλο του Kyoto, 1997 – εν ισχύ από το 2005), για τα ΕΛΠΕ εφαρμόζεται μόνο στα διυλιστήρια στην Ελλάδα

Προαιρετικές πρωτοβουλίες:

 • Πρωτοβουλία SustainableGreece2020 – Υπογραφή χάρτας για μια Βιώσιμη Ελλάδα στις 29 Απριλίου 2014 (www.sustainablegreece2020.com).
  Η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, η οποία τελεί υπό την αιγίδα  των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναπτύχθηκε με τη συμμετοχή 33 Επιχειρηματικών Φορέων, 120 Επιχειρήσεων, 17 Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 43 Οργανισμών της Κοινωνίας Πολιτών ενώ έχει την ενεργό υποστήριξη από Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το German Sustainability Council, το World Business Council for Sustainable Development και ο ερευνητικός οργανισμός EIRIS.
  Ο Όμιλος συμμετέχει στην πρωτοβουλία ως Πρεσβευτής Βιωσιμότητας  http://www.sustainablegreece2020.com/gr/ambassador/ellhnika-petrelaia.152.html
  Επίσης, η συμμετοχή στην πρωτοβουλία περιλαμβάνει την υιοθέτηση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας http://greekcode.sustainablegreece2020.com/ καθώς και την προβολή καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας http://observatory.sustainablegreece2020.com/
 • Πρωτοβουλία Global Reporting Initiative (δείκτες GRI – G4) καθώς και το ειδικό συμπλήρωμα για τον κλάδο του πετρελαίου και φυσικού αερίου (Oil & Gas Sector Supplement). Yιοθετήθηκε από τον Όμιλο  το 2008.
 • Πρωτοβουλία UNGC.  Yιοθετήθηκε από τον Όμιλο  το 2007.

 

 

 

G4-16

Συμμετοχές σε ενώσεις, ΔΣ, διεθνείς/εθνικές οργανώσεις, προγράμματα ή επιτροπές

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας και της υλοποίησης της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους του συμμετέχοντας σε οργανώσεις, ενώσεις, φορείς κλπ. Ο Όμιλος χρηματοδοτεί και/ή συμμετέχει στα διοικητικά όργανα και επιτροπές των φορέων/ ενώσεων που φαίνονται στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θεωρεί μέρος της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργή συμμετοχή της στους παρακάτω οργανισμούς:

Environmental and Sustainability Organizations

 • CONCAWE (επιστημονικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διυλιστηρίων FuelsEurope)
 • Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ
 • Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας ΣΕΒ

Industry Organizations

 • FuelsEurope
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Συμμετέχει με μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο)
 • EPSC (European Process Safety Center)

Η εταιρία δεν έχει πρόσθετη οικονομική συμμετοχή στους παραπάνω οργανισμούς, πέραν της ετήσιας συνδρομής μέλους

Προσδιορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων & Ορίων

G4-17

Κατάλογος από τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο consolidated financial statement και αιτιολόγηση απουσίας αριθμού εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό.

 σελ. 169-171

 σελ.  97, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση»,  Ενότητα «Σκοπός & Εύρος»

G4-18

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων των aspects

 σελ. 19, Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», Ενότ. «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ.  99, Κεφ.  «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», και Πίνακα «Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα» 

G4-19

Κατάλογος όλων των ουσιαστικών θεμάτων (material aspects), που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία για τον προσδιορισμό των περιεχομένων του απολογισμού

 σελ.19, Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», Ενότ. «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ.   99, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», και Πίνακα «Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα»

G4-20

Για κάθε ουσιαστικό θέμα (material aspect) να αναφερθούν τα όρια εντός του Ομίλου σε σχέση με το G4-17. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα όρια εντός του Ομίλου;

 σελ. 19, Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», Ενότ. «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ.   99, Κεφ.  «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», και Πίνακα «Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα» 

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που αναφέρονται στον παρόντα απολογισμό (Πίνακας «Ουσιαστικά Θέματα (Material Aspects) και Όρια Θεμάτων/ Περιοχών (Aspect Boundaries)») ισχύουν εξίσου για όλες τις λειτουργίες και τις οντότητες, όπως φαίνονται στο δείκτη G4- 6.
Επιπλέον, ο ίδιος Πίνακας δείχνει κατά πόσο τα ουσιαστικά θέματα είναι ουσιώδη εντός ή / και εκτός του Ομίλου.

G4-21

Για κάθε ουσιαστικό θέμα να αναφερθούν τα όρια εκτός του Ομίλου. Υπάρχουν περιορισμοί ως προς τα όρια (aspect boundaries) εκτός του Ομίλου;

 σελ. 19, Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», Ενότ. «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ.  99, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», και Πίνακα «Όρια και Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα» 

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που αναφέρονται στον παρόντα απολογισμό (Πίνακας «Ουσιαστικά Θέματα (Material Aspects) και Όρια Θεμάτων/ Περιοχών (Aspect Boundaries)») ισχύουν εξίσου για όλες τις λειτουργίες και τις οντότητες, όπως φαίνονται στο δείκτη G4- 6.
Επιπλέον, ο ίδιος Πίνακας δείχνει κατά πόσο τα ουσιαστικά θέματα είναι ουσιώδη εντός ή / και εκτός του Ομίλου.

G4-22

Επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών, που συμπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισμούς και αιτιολόγηση των αναδιατυπώσεων

 σελ. 98, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Μεθοδολογία»

Καμία αναθεώρηση πληροφοριών.

G4-23

Σημαντικές αλλαγές των ορίων (scope & aspect boundaries), σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο απολογισμού

 σελ  98, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Μεθοδολογία»

Καμία σημαντική αλλαγή.

 

Κοινωνικοί Εταίροι

G4-24

Κατάλογος εμπλεκομένων συμμετόχων κοινωνικών εταίρων (engaged stakeholder groups)

 σελ. 17-19,   Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», στο «Διάγραμμα Κοινωνικών Εταίρων» και στο Διάγραμμα «Γραφική Απεικόνιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix)» απεικονίζονται οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας 2015, και  οι τρόποι διεπαφής με τις ομάδες κοινωνικών εταίρων.

G4-25

Προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την επιλογή των συνεργαζόμενων κοινωνικών εταίρων

 σελ.  17-19,  (Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι»)

G4-26

Προσεγγίσεις συνεργασίας με ομάδες κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας της συνεργασίας, με βάση τον τύπο και την ομάδα και αναφορά αν η προσέγγιση έγινε ειδικά λόγω του απολογισμού

 σελ. 17-19,  Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», στο «Διάγραμμα Κοινωνικών Εταίρων» και στο Διάγραμμα «Γραφική Απεικόνιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix)» απεικονίζονται οι κοινωνικοί εταίροι που συμμετείχαν στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας 2015, και  οι τρόποι διεπαφής με τις ομάδες κοινωνικών εταίρων.

Οι παραπάνω προσεγγίσεις είναι συστηματικά ενταγμένες στην στρατηγική του Ομίλου για βιώσιμη ανάπτυξη.

ΟΚΤΑ

Με τους προμηθευτές: Η τακτική επικοινωνία μέσω προσωπικών επαφών και συζητήσεων είναι μέρος της λειτουργίας των Προμηθειών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών από την υφιστάμενη συνεργασία.
Με τους πελάτες /πρατηριούχους: Προγραμματισμένη επικοινωνία μέσω των συμβούλων πωλήσεων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, που διευκολύνει τον εντοπισμό και την επίλυση θεμάτων, διασφαλίζοντας την καλή συνεργασία.  Σε ετήσια βάση οι πρατηριούχοι επιβραβεύονται για τις επιδόσεις τους σε τομείς που αφορούν την εταιρική εικόνα, την ασφάλεια, την προώθηση προϊόντων κ.λπ.
Με τους εργαζόμενους: Μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας οι εργαζόμενοι ενημερώνονται καθημερινά σχετικά με επιχειρηματικές ειδήσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου. Οι εργαζόμενοι ενημερώνονται, κυρίως, ηλεκτρονικά. Επίσης, οι πιο σημαντικές ειδήσεις και ανακοινώσεις αναρτώνται σε πίνακες ανακοινώσεων σε συγκεκριμένα σημεία. Κάθε μήνα γίνονται συναντήσεις με τη διοίκηση.

Επιπλέον:

 • Τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.
 • Τακτικές συναντήσεις με θεσμικά όργανα (πχ χρηματιστήριο, κα)
 • Τακτική και διαφανής επικοινωνία με τα ΜΜΕ, συχνή έκδοση δελτίων τύπου, συνεντεύξεις και άρθρα σε internet portals, επαγγελματικό και ημερήσιο τύπο, κλπ
 • Έρευνες Online  με σκοπό την κατανόηση της γνώμης του κοινού 

HP CYPRUS

 1. Γραπτές ανακοινώσεις προς τους εργαζόμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και μέσω ανάρτησης σε  πίνακες ανακοινώσεων.
 2. Σύμφωνα με τις διαδικασίες όλοι οι προμηθευτές επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση.

EKO BULGARIA

Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (όπως Brand Vitality Tracking, loyalty driving assessment).

JUGOPETROL

 • Tριμηνιαίες εκθέσεις  προς το Montenegro Stock exchange
 • Δέσμευση με τους πελάτες μέσω του Loyalty Program
 • Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών (έρευνα της GFK το 2015) που εστιάζουν γενικά στους οδηγούς και ειδικά στους επισκέπτες των πρατηρίων καυσίμωνEKO.

EKO SΕRBIA

 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Άμεση επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα καύσιμα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
 • Διοργάνωση συζητήσεων με διάφορα Focus group
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Δραστηριότητες προώθησης ATL, BTL, κα
 • Εξυπηρέτηση πελατών 24/7, τηλεφωνικά, On line, & on site
G4-27

Σημαντικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, ποιοι τα ανέδειξαν και τρόποι ανταπόκρισης του Ομίλου

Τα βασικά θέματα που έθεσαν οι κοινωνικοί εταίροι αντικατοπτρίζονται στα ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται στον Απολογισμό (δες G4-19).

 σελ. 19, Κεφ. «Κοινωνικοί Εταίροι», Διάγραμμα «Γραφική Απεικόνιση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Matrix)»

 

Προφίλ του Απολογισμού

G4-28

Περίοδος απολογισμού

Ιανουάριος – Δεκέμβριος.

 σελ. 97, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Λίγα λόγια για τον Απολογισμό»

G4-29

Ημερομηνία του προηγούμενου απολογισμού

Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Ομίλου τον Ιούλιο 2015, (περίοδος Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2015).

 σελ. 97, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Λίγα λόγια για τον Απολογισμό»

   

G4-30

Κύκλος απολογισμού

Ετήσιος (01.01 – 31.12)

 σελ. 97, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Λίγα λόγια για τον Απολογισμό»

G4-31

Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με τον απολογισμό

Ράνια Σουλάκη, Δ/ντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

E-mail: rsoulaki@helpe.gr

Tel: +30 210 6302894

Fax: +30 210 6302573

 σελ. 108

Δομή Δεικτών GRI

G4-32
 • Eπιλεγείσα κατηγορία in accordance (CORE or COMPREHENSIVE)
 • Eυρετήριο δεικτών στον απολογισμό και αναφορά πιστοποίησης για κάθε δείκτη
 • In accordance with the G4 Comprehensive option

 •  σελ. 101-105, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ.  «Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα» 

Πιστοποίηση

G4-33

Πολιτική και ισχύουσα πρακτική για τη διασφάλιση πιστοποίησης του απολογισμού από τρίτους

Αυτός ο Απολογισμός  ελέγχθηκε και επικυρώθηκε - ως σύνολο και ανά δείκτη - από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του.

Στη διαδικασία πιστοποίησης ενεπλάκησαν όλες οι Δνσεις που δημοσιοποίησαν στοιχεία καθώς και ανώτερα στελέχη του Ομίλου. Ο Απολογισμός έχει την υπογραφή του Πρόεδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου.

 σελ. 101-105, Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ.  «Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα» 

Διακυβέρνηση

G4-34

Δομή διακυβέρνησης Ομίλου και επιτροπές του ΔΣ

http://www.helpe.gr/the-group/group-management/

http://www.helpe.gr/the-group/group-management/management-structure/

 σελ. 54-62

 σελ. σελ. 153-155, 158-162

 σελ.  32-35,  Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση»

H Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι λοιπές Επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, για την υποστήριξη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

G4-35

Διαδικασία για εξουσιοδοτήσεις από το ΔΣ προς στελέχη και εργαζόμενους για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά

Η διοίκηση των θυγατρικών εταιριών αναφέρεται στο ΔΣ του Ομίλου.

Η ΔΕΣΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η ΔΥΑΠBAΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

H Εκτελεστική Επιτροπή έχει αρμοδιότητες για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, οι δραστηριότητες ελέγχου και η υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Η βιωσιμότητα αποτελεί μέρος της καθημερινής εργασίας στελεχών και εργαζομένων. Διαχειρίζεται, για παράδειγμα, σε τακτικές συζητήσεις εργασίας και αξιολογήσεις επιδόσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η υλοποίηση της αειφορίας είναι κοινή αρμοδιότητα σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του Ομίλου.

Η υποβολή θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος εισηγείται αναλόγως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα μιας εκ των Επιτροπών, εξετάζεται από αυτή, η οποία προβαίνει και στην σχετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

G4-36

Αναφορά αν έχουν οριστεί "εκτελεστικές επιπέδου θέσεις" με ευθύνη για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά & κοινωνικά, και αν οι θέσεις αυτές αναφέρονται ευθέως στο ΔΣ

Οι ανώτατες θέσεις των ΔΕΣΟ και ΔΥΑΠBAΟ έχουν ευθύνες και αρμοδιότητες σχεδιασμού, εισήγησης και υλοποίησης.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Η ΔΥΑΠBAΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η ΔΕΣΟ αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

G4-37

Διαδικασίες για τη διαβούλευση μεταξύ ΔΣ και κοινωνικών εταίρων για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
Αν η διαβούλευση έχει ανατεθεί, περιγράψτε σε ποιόν και πως το ΔΣ ενημερώνεται.

 σελ. 36-37, Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενοτ. «Πληροφόρηση»

Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και μετόχων – εργαζομένων. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι Γενικές Συνελεύσεις, η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και της μειοψηφίας στο ΔΣ, το γραφείο ενημέρωσης μετόχων καθώς και τα σωματεία εργαζομένων.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στο Κεφάλαιο Ι’, ορίζονται οι Επιτροπές Θεμάτων Προσωπικού (Επιτροπή Προσλήψεων,  Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας και η Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων).

Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) υφίστανται σε κάθε εγκατάσταση.

Επιτροπές για την Υ & Α λειτουργούν σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές συμβάλουν στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.

 σελ. 57  Κεφ. «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότ. «Εργασιακό Περιβάλλον» (Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων)

 

Άλλες Δράσεις:

 • Τριμηνιαίες συναντήσεις στελεχών Ομίλου (από επίπεδο προϊσταμένου τμήματος και άνω) για παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επί των οικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.
 • Roadshows/ συμμετοχή σε conferences (8-10 φορές ετησίως), 3 μηνιαίες συσκέψεις με αναλυτές, συναντήσεις με θεσμικούς, field trips στα διυλιστήρια με αναλυτές/ θεσμικούς επενδυτές, εξασφαλίζουν αμφίδρομη επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.
 • Ενημερωτικές συναντήσεις – συζητήσεις με τους μηχανικούς των Βιομηχανικών Συγκροτημάτων.
 • Τακτικές συναντήσεις με τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.

 

G4-38

Σύνθεση του ΔΣ και των επιτροπών του

 σελ. 54-62

 σελ. 32, Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενοτ. «Διοικητικό Συμβούλιο»

Από το καταστατικό  της εταιρείας προβλέπεται ο ορισμός 2 μελών του ΔΣ από τους εργαζόμενους και 2 μελών από τους μετόχους μειοψηφίας.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κατανομές που αφορούν στα 84 μέλη των ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό:

84 μέλη ΔΣ στις 10 εταιρείες:

Φύλο ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
  <30 30-50 >50
Α 0 27 50
Γ 0 3 4

Το ποσοστό γυναικών σε θέσεις senior management κυμαίνεται:

ΕΛΠΕ 19,6%, ΕΚΟ 23,8%, ΕΚ 15,8%, AΣΠΡΟΦΟΣ 1,8%, OKTA 16,7%, EKO Bulgaria 25%, Jugopetrol 11%.

Για τις λοιπές εταιρείες δεν υπάρχει συμμετοχή.

G4-39

Επισήμανση αν ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος

Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι εκτελεστικό μέλος του.

 σελ. 55

Επιπλέον, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι σχετικές ευθύνες του Προέδρου του ΔΣ, περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας πού είναι εγκεκριμένος από το ΔΣ, εντός των πλαισίων και σε απόλυτη συνάφεια με τις ισχύουσες διατάξεις του εταιρικού νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει σήμερα.  

 

G4-40

Διαδικασία υποψηφιότητας και επιλογής μελών ΔΣ και επιτροπών του

 σελ. 154, 160-161 

Για τα 7 μέλη του Δ.Σ. η αξιολόγηση ως προς την απόδοσή τους, η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνονται από τις υπηρεσίες του φορέα που εκπροσωπούν (Δημόσιο). 
2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας. Για τα μη αιρετά και μη διορισμένα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών τους. Τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ επιλέγονται βάσει εμπειρίας και προσόντων.
Η ΓΣ ελέγχει και εγκρίνει την απόδοση του ΔΣ.

 

G4-41

Διαδικασίες που εφαρμόζονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και ορθής διαχείρισης

 σελ. 11

 σελ. 155

 σελ. 54-55

 σελ. 38, Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενοτ. «Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης» και «Κώδικας Δεοντολογίας - Ηθική και Διαφάνεια»

Η σχέση 4:9 μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. διασφαλίζει την αποφυγή καταστάσεων «συγκρουόμενων συμφερόντων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προσυπογράψει τις αρχές και τις διατάξεις βέλτιστων πρακτικών του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), http://www.helex.gr/el/esed

Επίσης, στον Κώδικα Δεοντολογίας υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων, με ενδεικτική παράθεση περιπτώσεων που συνιστούν μια τέτοια σύγκρουση και καθιέρωση της υποχρέωσης αναφοράς στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης οικονομικών συναλλαγών των συζύγων ή συγγενών μέχρι δευτέρου βαθμού των μελών της Διοίκησης.

Επιπλέον ενδεικτικά ‘’εργαλεία’’, ώστε να αποφεύγεται/ διαχειρίζεται  πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, είναι η ύπαρξη καταλόγου εγκεκριμένων προμηθευτών και η σχέση τους με τα στελέχη, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

G4-42

Ρόλος του ΔΣ και ανωτέρων στελεχών κατά την ανάπτυξη, έγκριση και επικαιροποίηση: του σκοπού, των αξιών, της αποστολής, των στρατηγικών, των πολιτικών και των στόχων για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να είναι ανοικτός και διαφανής ως προς τον τρόπο λειτουργίας του, προκειμένου να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και άλλων σημαντικών κοινωνικών εταίρων. Η δημοσιοποίηση εκθέσεων και η δομή διακυβέρνησης είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της δέσμευσης.

Οι επιδόσεις μας σε θέματα ΕΚΕ εξαρτώνται από το σύνολο των εργαζομένων, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο έως κάθε εργαζόμενο, σε κάθε επιχειρησιακή μονάδα, θυγατρική, βιομηχανική εγκατάσταση και εργαστήριο. Όλοι μας έχουμε επίγνωση των εταιρικών ευθυνών μας μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας, αλλά αναγνωρίζουμε επίσης ότι ένα κεντρικό συντονιστικό ρόλο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η ΔΕΣΟ συντονίζει την ανάπτυξη, υλοποίηση και δημοσιοποίηση της προσέγγισής μας προς την ΕΚΕ και, με τη στρατηγική της Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι υπεύθυνη για τη δημοσιοποίηση απολογισμών σχετικών με την με την επίδοση υπευθυνότητας του Ομίλου.

Για την υποστήριξη της στρατηγικής του Ομίλου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί Δείκτες Μέτρησης Επιδόσεων (KPIs) για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι ΔΕΣΟ & ΔΥΑΠBAΟ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Εκτός από την Εκτελεστική Επιτροπή, άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθούν θέματα που σχετίζονται με την εταιρική υπευθυνότητα, όπως εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, αμοιβών, κα, (http://www.helpe.gr/the-group/group-management/).

G4-43

Τι μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να αναπτυχθεί και ενισχυθεί η συλλογική γνώση του ΔΣ για θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά;

 σελ. 171-174

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου (δες και G4-2) παρέχει την πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των μελών ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου,  με δομημένο τρόπο, καθιστώντας τη διαχείριση του κινδύνων βασικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

G4-44

Διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης του ΔΣ, ως προς τη διακυβέρνηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων

 σελ. 154

 Βλέπε και δείκτη G4-51, σελ. 37  Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενοτ. «Επιδόσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης» 

Για τα 7 μέλη του Δ.Σ. που εκπροσωπούν το Δημόσιο, η αξιολόγηση ως προς την απόδοσή τους, η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνονται από τις υπηρεσίες του φορέα που εκπροσωπούν (Δημόσιο). Για τα 2 μέλη του ΔΣ που εκλέγονται από τους εργαζόμενους, η επίδοσή τους ως μέλη αξιολογείται από τα σωματεία εργαζομένων που τα εξέλεξαν. 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας. Για τα μη αιρετά και μη διορισμένα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών τους. Τα ανεξάρτητα μέλη ΔΣ επιλέγονται βάσει εμπειρίας και προσόντων.

Εκτός από την αξιολόγηση του ΔΣ μέσω της Έκθεσης Πεπραγμένων του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το ΔΣ παρακολουθεί και επανεξετάζει την υλοποίηση των αποφάσεών του σε ετήσια βάση. Επιπλέον των ανωτέρω, εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης του ΔΣ και των επιτροπών του στο πλαίσιο του αναφερθέντος Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Ο Κώδικας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/esed

 

G4-45

Ποιος είναι ο ρόλος του ΔΣ στον προσδιορισμό και στη διαχείριση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών;
Ποιος ο ρόλος του ΔΣ στην υλοποίηση διαδικασιών ελέγχου (due diligence);

Στo πλαίσιο του Δ.Σ. λειτουργούν και οι Επιτροπές:

1.     Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (άρθρο 37 Ν. 3693/2008)

2.     Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού, η οποία, μεταξύ των άλλων, «ενημερώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τους Ορκωτούς Ελεγκτές σχετικά με σημαντικούς κινδύνους ή ανοίγματα και κρίνει τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρέπει να ληφθούν ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την εταιρεία»

3.     Για τις επιτροπές στήριξης του ΔΣ δες: http://www.helpe.gr/el/investor-relations/corporate-governance/board-committees/

 

Έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων (Corporate Crisis Management Plan) και πλέον ισχύει και εφαρμόζεται.

2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων μειοψηφίας.

Το ΔΣ εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς Εταιρειών & Ομίλου καθώς και τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις & εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς των Γενικών Δνσεων

G4-46

Ο ρόλος του ΔΣ στην ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων για τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα

 σελ. 56-57

Το ΔΣ εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς Εταιρειών & Ομίλου καθώς και τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις και εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς των Γενικών Διευθύνσεων.

Η ΔΥΑΠBAΟ υποβάλλει έκθεση για  θέματα περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

G4-47

Με τι συχνότητα το ΔΣ ανασκοπεί τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες;

Το ΔΣ εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς Εταιρειών & Ομίλου καθώς και τις 3μηνιαίες, 6μηνιαίες και ετήσιες ανακοινώσεις και εκδόσεις του Ομίλου. Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει απολογισμούς & προϋπολογισμούς των Γενικών Διευθύνσεων.

Η ΔΥΑΠBAΟ υποβάλλει έκθεση για  θέματα περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

G4-48

Ποια είναι η ιεραρχικά ανώτερη επιτροπή ή θέση, που επίσημα ανασκοπεί και εγκρίνει τον κοινωνικό απολογισμό και διασφαλίζει ότι όλα τα "ουσιαστικά θέματα" (material aspects) καλύπτονται

Ο Πρόεδρος ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος  εγκρίνουν και υπογράφουν τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου είναι εξουσιοδοτημένη να διασφαλίζει ότι όλα τα ουσιαστικά θέματα (material aspects) παρουσιάζονται με σαφήνεια και αντικειμενικότητα.

G4-49

Ποια είναι η διαδικασία για τη γνωστοποίηση των κρίσιμων θεμάτων στο ΔΣ;

Η Εκτελεστική Επιτροπή καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Οι ΔEΣO και ΔΥΑΠBAΟ εισηγούνται τα προς έγκριση θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και έχουν την ευθύνη υλοποίησής τους.

ΔΕΣΟ συνεργάζεται με τις επιχειρησιακές μονάδες και τις θυγατρικές για την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής ευθύνης του Ομίλου στην πολιτική, στρατηγική και επιχειρηματικές πρακτικές, ενώ φέρνει τη φωνή των εξωτερικών ενδιαφερομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ΔΕΣΟ είναι υπόλογος για τη δημιουργία και κοινοποίηση ενός ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας. Για επικοινωνία με τα μέλη της ΔΕΣΟ δείτε σελ. 108.

Ομάδα Εργασίας Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

Εκπρόσωποι από επιχειρησιακές μονάδες και λειτουργικούς χώρους είναι μέλη αυτής της Ομάδας Εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω ενσωμάτωση της ΕΚΕ στον Όμιλο. Τα μέλη της Ομάδας είναι υποστηρικτές της ΕΚΕ στους αντίστοιχους τομείς που εργάζονται. Επιπλέον, συνιστούν μια μικτή ομάδα εργασίας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα της εταιρείας, λειτουργώντας ως content experts στις αντίστοιχες περιοχές τους και συνεργαζόμενοι με τη ΔΕΣΟ ώστε να τίθενται στόχοι και να υποστηρίζεται η συνολική εταιρική στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας.

 

Στις συναντήσεις των ανώτερων στελεχών καθορίζονται τα θέματα αειφορίας, συμφωνείται η ιεράρχηση των στόχων, και ρυθμίζονται οι δραστηριότητες ελέγχου και υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων.

Οι Γενικές Διευθύνσεις γνωστοποιούν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά αντικείμενο, τα κρίσιμα θέματα, ο οποίος στη συνέχεια εισηγείται ανάλογα προς το ΔΣ.

Επιπλέον, τα κρίσιμα θέματα γνωστοποιούνται μέσω των διαβουλεύσεων του ΔΣ με τους κοινωνικούς εταίρους (όπως η Γενική Συνέλευση). Βλέπε και δείκτη G4-37 παραπάνω.

G4-50

Ποια ήταν η φύση και ο αριθμός των κρίσιμων θεμάτων που γνωστοποιήθηκαν στο ΔΣ και ποιος ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση και διευθέτησή τους;

Τα κρίσιμα θέματα που παρουσιάστηκαν στο ΔΣ είναι τα ουσιαστικά θέματα που καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας, (Κεφ. «Οι κοινωνικοί Εταίροι», Ενοτ. «Μελέτη Ουσιαστικότητας», σελ. 19), οι τάσεις και οι προσδοκίες που καταγράφονται στις εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες γνώμης / ικανοποίησης.

 

G4-51

Ποια είναι η πολιτική αμοιβών για το ΔΣ και τα ανώτατα στελέχη;

 σελ. 155

Για τα 7 μέλη του Δ.Σ. η αξιολόγηση ως προς την απόδοσή τους, η εποπτεία και ο έλεγχος, γίνονται από τις υπηρεσίες του φορέα που εκπροσωπούν (Δημόσιο).

2 μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2 μέλη διορίζονται από την Ειδική ΓΣ των μετόχων της μειοψηφίας. Για τα μη αιρετά και μη διορισμένα μέλη του Δ.Σ. δεν υπάρχει σήμερα θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης, αλλά η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται βάσει των ικανοτήτων, προσόντων και εμπειριών τους. Για τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη, η αξιολόγηση γίνεται ετησίως βάσει KPIs και συνδέονται οι στόχοι και η επίδοση της εταιρείας με τους στόχους των στελεχών, σε θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη (ασφάλεια, περιβάλλον, κλπ).

Επίσης στους ατομικούς στόχους των στελεχών ένα ποσοστό της πολιτικής αμοιβών αφορά θέματα υγείας , ασφαλείας,  περιβαλλοντικά αλλά και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  (το ποσοστό βαρύτητας ποικίλει ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης).

 

Στη DIAXON τα μέλη του ΔΣ (συμπεριλαμβανομένου του Δ/ντος Συμβούλου), είναι διευθυντικά στελέχη των ΕΛΠΕ και αμείβονται με βάση τη σχετική πολιτική του Ομίλου. Για τα στελέχη ισχύει ότι για τα στελέχη των ΕΛΠΕ.

Στην HP Cyprus

Η υπάρχουσα πολιτική καλύπτει τόσο τη σταθερή όσο και τη μεταβλητή αμοιβή των ανωτέρων στελεχών. Η μεταβλητή αμοιβή βασίζεται σε ετήσιους στόχους. Στους ατομικούς στόχους των στελεχών συμπεριλαμβάνονται οικονομικοί και λειτουργικοί στόχοι καθώς και θέματα υγείας, ασφαλείας και βελτίωσης / εκπαίδευσης προσωπικού.

EKO Serbia

Τα μέλη του Δ.Σ λαμβάνουν την αποζημίωση που προβλέπεται από τη Γενική Συνέλευση.
Τα ανώτερα στελέχη αξιολογούνται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης απόδοσης. Στις συμβάσεις των Διευθυντών οι επιδόσεις της εταιρείας συνιστούν την αποκλειστική αξιολόγησή τους.

Στην EKO Bulgaria η πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει τόσο σταθερή όσο και μεταβλητή αμοιβή, βάσει απόδοσης, καθώς και αμοιβή αποχώρησης (Termination payments).

Jugopetrol: Αμοιβή βάσει απόδοσης. Εάν η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη για το προηγούμενο έτος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμείβονται με ένα ετήσιο προκαθορισμένο ποσόν.

G4-52

Ποια είναι η διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών;
Εμπλέκονται σύμβουλοι στον προσδιορισμό και αν ναι είναι ανεξάρτητοι από τη διοίκηση; Οι σύμβουλοι έχουν κάποια σχέση με τον Όμιλο;

 σελ. 155

Δεν εμπλέκονται σύμβουλοι στη διαδικασία προσδιορισμού αμοιβών των εργαζομένων.

Οι αμοιβές, για την πλειοψηφία των εργαζομένων, προσδιορίζονται βάση των Ε.Σ.Σ.Ε. και της αξιολόγησης, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Διοίκησης και των Σωματείων.

Για τη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας και τα σημαντικότερα στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των αμοιβών και την παρακίνηση των στελεχών

Στην HP Cyprus:

1. Για το προσωπικό που καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας - μισθολογικές κλίμακες (συλλογική σύμβαση), σύμφωνα με τη θέση.
2. Για τα στελέχη - μισθός βάσει έρευνας αγοράς

EKO Serbia

Οι μισθοί καθορίζονται μέσω συνεργασίας με σύμβουλο (MERCER), λαμβάνοντας υπόψη τους μέσους όρους του κλάδου. Επιπλέον, κατά τον καθορισμό της αμοιβής, επιπρόσθετοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη: η θέση, η απόδοση, η εμπειρία, οι δεξιότητες, ειδικά προσόντα (επιτυχημένα έργα, κλπ).

G4-53

Πως καταγράφονται και λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τις αμοιβές (remuneration);
Γίνονται εισηγήσεις και ψηφοφορία για την πολιτική αμοιβών;

Μέσω εισήγησης, ψηφοφορίας και έγκρισης κατά πλειοψηφία στις Γενικές Συνελεύσεις για τις αποδοχές και αποζημιώσεις των μελών του ΔΣ.

Για τον προσδιορισμό των αμοιβών των εργαζομένων ισχύουν συλλογικές διαπραγματεύσεις και ρόλο παίζουν δύο κοινωνικοί εταίροι, η Διοίκηση και το Σωματείο Εργαζομένων. Συνήθως πριν από την λήξη της εκάστοτε ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας το Σωματείο καταθέτει προτάσεις για μεταβολές, αυξήσεις, τροποποιήσεις, κλπ., συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις μέχρι να επιτευχθεί σύγκληση απόψεων και να υπογραφθεί η Ε.Σ.Σ.Ε.

 

G4-54

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε το λόγο: "συνολική ετήσια αμοιβή (compensation) του υψηλότερα αμειβόμενου" προς "μέσο όρο της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβόμενου"

 Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται στην σελ. 97, Πίνακας «Εταιρείες του Oμίλου που περιλαμβάνονται στον Aπολογισμό» (Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Σκοπός και Εύρος»)

Χώρα / Εταιρεία &  λόγος αμοιβών 

ΕΛΠΕ 4,79
ΕΚΟ 3,60
ΕΚ 3,46
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 2,33
DIAXON 1,86
JUGOPETROL 3,75
OKTA 5,30
EKO BULGARIA 5,50
EKO SERBIA 4,50
HP CYPRUS 0,05

                                                  

G4-55

Σε κάθε χώρα που υπάρχει σημαντική δραστηριότητα υπολογίστε το λόγο: “της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής ετήσιας αμοιβής (compensation) του υψηλότερα αμειβόμενου” προς “μέσο όρο της ποσοστιαίας αύξησης της συνολικής αμοιβής όλων των εργαζομένων, χωρίς τη συμμετοχή του υψηλότερα αμειβόμενου”

 Οι χώρες όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα φαίνονται στην σελ. 97, Πίνακας «Εταιρείες του Oμίλου που περιλαμβάνονται στον Aπολογισμό» (Κεφ. «Πρότυπα Βιωσιμότητας και Διασφάλιση», Ενοτ. «Σκοπός και Εύρος»).

ΕΛΠΕ 14,07
ΕΚΟ 4,31
ΕΚ 9,29
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 0
DIAXON -1,84
JUGOPETROL 1,89
OKTA 0
EKO BULGARIA 3,5
EKO SERBIA 0
HP CYPRUS 0

 

Ηθική & Διαφάνεια

G4-56

Να περιγραφούν: αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς & δεοντολογίας

 σελ. 11-12

 σελ. 25 (Κεφ. «Όραμα, Στρατηγική και Στόχοι», Ενοτ. «Όραμα – Αποστολή – Αρχές»), σελ. 35, (Κεφ. «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση», Ενοτ.  «Εσωτερικό Κανονιστικό Πλαίσιο»), σελ. 75  (Κεφ. «Περιβάλλον,  Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενοτ. «Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων») 

 Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ως σύνολο).

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας  εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε το 2011 (ελληνικά και αγγλικά) με πλήρη εφαρμογή σε όλο τον Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.

Η Πολιτική Ανταγωνισμού, ως προς τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, είναι υπό έγκριση στο ΔΣ.

Κατάλογος διαδικασιών Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος – σύμφωνα με διεθνή πρότυπα - καθώς και οι αντίστοιχες πολιτικές είναι διαθέσιμα στο εταιρικό δίκτυο, (intranet και internet). 

Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλον τον Όμιλο και η σχετική συνεχής εκπαίδευση διασφαλίζει τη γνώση και εφαρμογή τους. Δεν έχουν διαπιστωθεί αποκλίσεις εφαρμογής.

Οι Αξίες Ομίλου αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε εταιρείες  του Ομίλου,  στην Ελλάδα και στο  εξωτερικό.

Οι "διαδικασίες, κώδικες & πολιτικές" προμηθειών, εντάσσονται στον υφιστάμενο Κανονισμό Προμηθειών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα συνεργασίας με τους προμηθευτές.

G4-57

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναζήτηση συμβουλών για ηθική και νόμιμη συμπεριφορά, καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα στην οργάνωση (π.χ. helpdesk, γραμμές υποστήριξης)

Έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε ως Όμιλος με υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητές μας διεξάγονται σύμφωνα με σχετικά ηθικά, επαγγελματικά, τεχνικά και νομικά πρότυπα και κανονισμούς. Θεωρούμε ότι η διαφθορά, η δωροδοκία, και ο αθέμιτος ανταγωνισμός δεν είναι αποδεκτά.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την αειφορία, όπως η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος, της δεοντολογίας και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συνολικής Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου. Για καθεμία από τις κατηγορίες κινδύνου, για τον Όμιλο και για κάθε εταιρεία, η εκτίμηση του κινδύνου γίνεται με στόχο τον καθορισμό των δυνατοτήτων βελτίωσης. Αυτή η δυνατότητα βελτίωσης είναι ένα εργαλείο εργασίας για την καθημερινή λειτουργία και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. προβλέπει ρητά ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να τηρεί τη νομοθεσία και να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους μετόχους, και γενικότερα στους κοινωνικούς εταίρους. Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών για θέματα ηθικής και νόμιμης συμπεριφοράς αλλά και τη δυνατότητα ανωνύμων σχετικών αναφορών στην Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

G4-58

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί για την αναφορά ανησυχιών, σχετικά με μη-ηθικές και μη-νόμιμες συμπεριφορές, καθώς και για θέματα σχετικά με την ακεραιότητα

Προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι η πολιτική για την επιχειρηματική ακεραιότητα έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, λειτουργεί η Υπηρεσία  Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΥΚΣ), στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην ΥΚΣ οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την ακεραιότητα ή αναφορές εικαζόμενων παραβάσεων, με πλήρη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες χωρών όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και εφαρμόζεται και εκεί. 

 σελ. 65 (Κεφ. «Επιχειρηματικοί Συνεργάτες», Ενότ. «Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση»)

ΟΚΤΑ

Έχουμε εφαρμόσει μηχανισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πελατών & εργαζομένων, καθώς και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με το Νόμο.

Εφαρμόζουμε μέτρα και διαδικασίες για την ασφάλεια των παγίων της εταιρείας.

 Λειτουργεί ανεξάρτητη υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

Τακτική εκπαίδευση νέων υποκατασκευαστών και εργαζομένων σε θέματα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και εσωτερικών διαδικασιών.

HP CYPRUS

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή το 2012. Ο Κώδικας διαχειρίζεται όλες  τις πτυχές και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, αλλά και αποτελεί μέρος των συμβάσεων.

EKO BULGARIA

Οι μηχανισμοί αναφορών και οι σχετικές διαδικασίες αρμοδιοτήτων περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Υποχρέωση για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνεται στη συμφωνία με κάθε εργαζόμενο. Οι ανησυχίες αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικό τρόπο.  Δεν έχει διατυπωθεί καμιά ανησυχία προσφάτως.

EKO SERBIA

Μέσω τεκμηριωμένης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη τα παρακάτω θέματα αναφέρθηκαν:

 • Συμβολή στην ασφάλεια και στην ασφαλή οδήγηση
 • Ποιότητα Καύσιμων, υλοποίηση καινοτομιών
 • Βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών  - loyalty program

 • Διαχείριση παράπονων

Έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη η λειτουργία ανοικτής γραμμής (email 24/7, δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 07:00-22:00). Ανάλογα με το θέμα της επικοινωνίας το αρμόδιο προσωπικό κάνει έρευνα και προετοιμάζει την τελική απάντηση. Για την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας (εταιρική ιστοσελίδα, loyalty portal, εφαρμογή android, bulk sms, ενημερωτικά δελτία, γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, εργαζόμενοι στα πρατήρια βενζίνης).
Σύμφωνα με το νόμο όλα τα παράπονα πελατών που καταγράφονται επιλύονται σε 15 ημέρες.

 

 

DMA's - Διοικητικές Πρακτικές για τα Ουσιαστικά Θέματα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (MATERIAL ASPECTS) & ΟΡΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ASPECT BOUNDARIES)

Ουσιαστικό θέμα (Material Aspect) Όρια Θέματος Κεφάλαιο Απολογισμού Δείκτης GRI
Εντός Εκτός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επικίνδυνα Απόβλητα x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 

 G4-EN25

Χρήση μη ΑΠΕ x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 G4-EN3-7

Χρήση ΑΠΕ x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 OG2 & OG3

Εκπομπές CO2 x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-19

Εκπομπές SO2 x x  

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-21

Εκπομπές NOx x x

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-21

Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

 DMA: Εκπομπές ΑτΘ
 G4-EN15-21

Κατανάλωση νερού x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  DMA: Κατανάλωση νερού
 G4-EN8-10
Διαχείριση Αποβλήτων x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  G4-EN22-23, G4-EN25
Διαρροές στο περιβάλλον x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  DMA:Βιοποικιλότητα
 G4-EN24
Επιπτώσεις από τα προϊόντα x x ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  DMA:Επιπτώσεις από τα προϊόντα
 G4-EN11-14, EN26, PRI-3
Περιβαλλοντικές Επενδύσεις x x ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  G4-EN31
 ΜΕΤΟΧΟΙ
 Διακυβέρνηση x x

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ &
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 DMA: Εταιρική Διακυβέρνηση
 G4-34-55

 Διασφάλιση Εφοδιασμού x   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 G4-12

Επιχειρησιακή Συνέχεια x x    DMA: Επιχειρησιακή Συνέχεια
 G4-2
 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας x x ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 DMA: Ασφάλεια Εργασίας
 G4-LA1

Ισότητα-Αμεροληψία x   ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 DMA: Ισότητα-Αμεροληψία
 G4-LA13

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία x   ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 DMA: Α & Υ στην Εργασία
 G4-LA5-8

Εργασιακό Περιβάλλον x   ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 "Υπεύθυνες Προμήθειες" x x ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 DMA: Πρακτικές Προμηθειών
 G4-EC-9

Υποστήριξη λειτουργιών x    

 DMA: Πρακτικές Προμηθειών

Αξιολόγηση Προμηθευτών x   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  DMA:Αξιολόγηση Προμηθευτών
 G4-EN32-33, LA14-15, HR4-6, HR10-11, SO9-10
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συνέργεια με την Κοινωνία-Συνεργάτες x x ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δείτε το αρχείο (.pdf)

Συνέπειες Ατυχημάτων x x ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ DMA: Συνέπειες Ατυχημάτων
G4-EN11-14, EN26, G4-LA5-7
Θέματα Υγείας   x ΚΟΙΝΩΝΙΑ DMA:Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαχείριση Αποβλήτων (Hazardous Waste/Effluent Handling), G4-ΕΝ22, G4-ΕΝ23, G4-ΕΝ25

Αναφέρεται στη συλλογή, μεταφορά, ανακύκλωση ή διάθεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των αποβλήτων, που είναι επικίνδυνα ή δυνητικά επιβλαβή για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, καθώς και στην απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λυμάτων σε επιφανειακά ύδατα, η οποία προκαλεί τη ρύπανση των υδάτων.Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα».

Χρήση Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Use of Renewable Energy Sources), OG-2, OG-3

Αναφέρεται στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η αιολική ενέργεια.
Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης &  Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης 2015,  Κεφάλαιο «Εταιρική Ταυτότητα, Μέτοχοι και Επιχειρηματικές Δραστηριότητες», Ενότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και στο Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», στην Ενότητα «Βιοκαύσιμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Χρήση Ενέργειας από μη Ανανεώσιμες Πηγές (Use of Non-Renewable Energy Sources), G4-EN3, G4-EN4, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7

Αφορά στη χρήση πηγών ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.
H κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των δαπανών μας και αποτελεί δείκτη της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών μας. Ως ένας σημαντικός εταίρος σε έναν βιομηχανικό κλάδο με σχετικά υψηλή κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας έχει μεγάλη επίδραση στην κοινωνία. Έχουμε θέσει στόχους για την απόλυτη αλλά και τη σχετική μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της προόδου ως προς αυτούς τους στόχους.

Όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου είναι ενεργειακά βελτιστοποιημένα και διαθέτουν μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 37% των αναγκών των εγκαταστάσεων του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της λειτουργίας των μονάδων αυτών αποφεύχθηκε η εκπομπή 312 χιλ. τόνων περίπου CO2 το 2014 (με βάση το μέσο σταθμισμένο συντελεστή εκπομπής της ΔΕΗ, 1,11 kg CO2/kWh για το 2013), συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε εθνικό επίπεδο.

Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης &  Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή».

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2, SO2, NOx, Particulate Matter & VOC emissions), G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN20, G4-EN21

Αφορά στις συνολικές αέριες εκπομπές (έμμεσες και άμεσες), λόγω της λειτουργίας του Ομίλου.
Ο Όμιλος έχει ως στρατηγική επιλογή τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, μέσω της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency) και των επενδύσεων σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας, οι οποίες συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2, οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από πάροχο με διαφορετικό μίγμα καύσιμης ύλης (όπως η ΔΕΗ).
Όσον αφορά την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών, ο Όμιλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ παρακολουθεί συστηματικά όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές CO2 (Scope 1) αλλά και τις έμμεσες εκπομπές (Scope 2 και 3) στο μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων του. Ενδεικτικά αναφέρεται η εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές με πλοία πρώτων υλών και προϊόντων και η εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος (έργο carbon footprint) από το σύνολο των δραστηριοτήτων στα κτήρια γραφείων του Ομίλου (κεντρικές υπηρεσίες και διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης – πιστοποίηση My Climate).

Τα διυλιστήρια του Ομίλου συμμετέχουν από τη σύσταση του στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενώ από το 2013 ακολουθούν όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης, υπολογισμού και επαλήθευσης των εκπομπών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της τρίτης φάσης του EU ETS 2013-2020.
Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης &  Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητες «Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα» και «Εκπομπές ΑτΘ».

Κατανάλωση νερού (Water Consumption), G4-ΕΝ8, G4-ΕΝ9, G4-ΕΝ10

Αναφέρεται στη συνολική ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται από τον Όμιλο ΕΛΠΕ κατά τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων του.
Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Διαχείριση Νερού και Άλλων Πόρων». Στους σχετικούς πίνακες και τα διαγράμματα παρουσιάζεται η προέλευση του νερού που χρησιμοποιείται στις παραγωγικές διεργασίες, καθώς και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή του.

Βιοποικιλότητα (Oil Spills & Leakages), G4-EN24, G4-EN26, G4-EN27

Αναφέρεται σε διαρροές πετρελαίου προς το περιβάλλον, κατά τις παραγωγικές διεργασίες ή κατά τη μεταφορά του προϊόντος.
Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων δράσεων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ βρίσκονται σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές.
Στο παρελθόν έχει αναπτύξει δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης, (δες στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Οικοσυστήματα και Βιοποικιλότητα»).
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι θαλάσσιες μεταφορές καυσίμων γίνονται με σύγχρονης τεχνολογίας πλοία που επιθεωρούνται τακτικά από νηογνώμονες σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τα ιδιόκτητα και τα ναυλωμένα πλοία του Ομίλου ικανοποιούν όλους τους κανονισμούς και τις συμβάσεις MARPOL (διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία), τους κανονισμούς της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα ISGOT και ISM (οδηγός ασφαλείας για τα πετρελαιοφόρα και τα τερματικά και κώδικας διαχείρισης ασφάλειας). Επίσης, καλύπτονται (από P&I clubs) για συμβάντα ρύπανσης.
Στους χώρους εκφόρτωσης/φόρτωσης υπάρχουν μέσα προφύλαξης και περιορισμού ρυπάνσεων ενώ συχνές ασκήσεις (σε συνεργασία με φορείς όπως η ΠΥ, το ΛΣ και η ΕΛΑΣ) διασφαλίζουν την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
Επιπλέον, δράσεις όπως η εκπαίδευση σε θέματα αμυντικής οδήγησης των οδηγών βυτιοφόρων ελαχιστοποιεί τους κινδύνους οδικών ατυχημάτων.

Επιπτώσεις από τα Προϊόντα (Product Impact), G4-PR1 έως G4-PR7

Αφορά στην κατανάλωση προϊόντων του Ομίλου από τον τελικό χρήστη και στις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω εκπομπών.
Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και της μέριμνας για τους πελάτες ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και στα στελέχη του τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές των καυσίμων (καύσιμα μηδενικού θείου), που διατίθενται στον τελικό καταναλωτή, συντελούν στη μείωση αέριων εκπομπών, όπως το διοξείδιο του θείου (SO2) και τα σωματίδια.
Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, όπως το πρόγραμμα LDAR, εφαρμόζονται και στην αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών VOC. Μεταξύ των τεχνικών είναι η εγκατάσταση δευτερογενούς φραγής στις δεξαμενές πλωτής οροφής, η βαφή των δεξαμενών πτητικών προϊόντων με λευκό χρώμα (υψηλής ανακλαστικότητας), η φόρτωση των βυτιοφόρων από τον πυθμένα και συστήματα ανάκτησης ατμών στις εγκαταστάσεις φόρτωσης. Επίσης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, έχουν τοποθετηθεί μονάδες ανάκτησης ατμών για τις φορτώσεις των βενζινών. Με εξοπλισμό ανάκτησης ατμών, κατά την εκφόρτωση βενζίνης από τα Β/Φ στις δεξαμενές (stage I), είναι εφοδιασμένα τα Πρατήρια της ΕΚΟ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚ). Η ΕΚΟ έχει προχωρήσει και στη σταδιακή εφαρμογή (σε ελεγχόμενα και ιδιόκτητα πρατήρια που ανακαινίζονται) ανάκτησης ατμών κατά την παράδοση βενζίνης στο ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων (stage II).

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις (Environmental Protection Investments), G4-EN31

Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενότητα «Στρατηγική».

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance), G4-EN34 έως και G4-EN55

Αναφέρεται στο πλαίσιο των κανόνων, πολιτικών, πρακτικών και διαδικασιών που εφαρμόζονται στον Όμιλο, για να καθορίσουν αρμοδιότητες και ευθύνες (της Διοίκησης, των Επιτροπών, των Στελεχών, κα), καθώς και τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και την εξισορρόπηση των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών.
Η προσέγγιση του Ομίλου αναλυτικά παρουσιάζεται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Εταιρική Διακυβέρνηση και Κανονιστική Συμμόρφωση».

Διασφάλιση Εφοδιασμού (Supply Security), G4-12

Αναφέρεται στη διαθεσιμότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου και τις πιθανές επιπτώσεις στο μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό μοντέλο, τη στρατηγική και τη λειτουργία του Ομίλου.
Οι προμήθειες αργού πετρελαίου συντονίζονται κεντρικά από τον Όμιλο και καλύπτονται μέσω συμβάσεων διαρκείας (term-contracts) καθώς και με μεμονωμένες αγορές (spot). Ο Όμιλος προμηθεύεται αργό πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η πολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική κυμαίνεται σε διάφορα επίπεδα τα τελευταία 50 έτη και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως συχνή αλλαγή κυβερνήσεων, στρατιωτικές ανατροπές καθεστώτων, κοινωνικές αναταραχές, επιβολή κυρώσεων από άλλα κράτη ή τρομοκρατικές ενέργειες. Οι πολιτικές αναταραχές στις περιοχές αυτές είναι σε θέση να διαταράξουν τον ομαλό εφοδιασμό του Ομίλου με αργό πετρέλαιο. Αλλά και στη Ρωσία, πιθανές δομικές αλλαγές στον κλάδο του πετρελαίου, φορολογικές και νομοθετικές αλλαγές, πολιτικές αναταραχές αλλά και προβλήματα μεταφοράς αργού από τους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς μπορούν να επηρεάσουν τον εφοδιασμό του Ομίλου.
Η δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου να επεξεργαστούν μια μεγάλη ποικιλία αργών, αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, που αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά, τόσο για την κερδοφορία, όσο και για τη δυνατότητα ανταπόκρισης του σε απότομες μειώσεις προσφοράς συγκεκριμένων τύπων αργού, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή τροφοδοσία των αγορών, που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Επιχειρησιακή Συνέχεια (Operational Continuity), G4-2

Αφορά στο σχεδιασμό και την καθιέρωση διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, είτε θα συνεχίσουν να λειτουργούν — σε περίπτωση σοβαρών συμβάντων ή καταστροφών — είτε θα επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου μπορεί να επηρεασθούν από διαταραχές του εφοδιασμού, από ποικιλία εξωτερικών ή εσωτερικών παραγόντων, όπως πολιτικές αναταραχές σε χώρες εφοδιασμού, έκτακτα σταματήματα σε παραγωγικές μονάδες, διακοπές λειτουργίας για συντήρηση κλπ. Ο αριθμός εγκαταστάσεων που διαθέτει ο Όμιλος και η γεωγραφική διασπορά τους προσδίδουν σημαντική ευελιξία στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ενώ ο Όμιλος έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία από επιτυχή χειρισμό εφοδιαστικών κρίσεων, όπως τα γεγονότα στη Λιβύη και οι διεθνείς κυρώσεις στο Ιράν καθώς και από την αριστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων με σωστό  προγραμματισμό και εκτέλεση των απαραίτητων διακοπών λειτουργίας για συντήρηση των μονάδων. Σε όλες τις περιπτώσεις εκπονήθηκαν και εκτελέσθηκαν άμεσα εναλλακτικά σχέδια εφοδιασμού, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των όποιων συνεπειών.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αξιολόγηση Προμηθευτών (Supplier Assessment), G4-12, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR4-6, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10

Η Δ/νση Προμηθειών έχει την κύρια ευθύνη για  τo συντονισμό της αξιολόγησης των προμηθευτών (υλικών και υπηρεσιών), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ομίλου και τον Κανονισμό Προμηθειών.
Για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας μας και την ενσωμάτωση των αρχών και αξίων μας επιδιώκουμε προστιθέμενη αξία, μακροπρόθεσμες και αμοιβαία προτιμητέες σχέσεις με εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της. Επιπλέον, οι εργασιακές πρακτικές των προμηθευτών μας, επηρεάζουν όχι μόνο την οικονομική απόδοσή μας, αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους. Για τους παραπάνω λόγους, η αξιολόγησή τους γίνεται με βάση επιχειρηματικά κριτήρια (θέματα ασφάλειας, απόδοσης, τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων κλπ) αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.
Μεταξύ των κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης συμπεριλαμβάνεται και η διασφάλιση ότι οι προμηθευτές του Ομίλου διαχειρίζονται ορθώς θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακές πρακτικές. και οι επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η σχετική αξιολόγηση των προμηθευτών (και νέων προμηθευτών) γίνεται και με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που περιλαμβάνουν ανάλογες ερωτήσεις. Κανένα σημαντικό εύρημα δεν καταγράφηκε το 2015. Στα τέλη του 2015 ξεκίνησε η ενσωμάτωση στις νέες συμβάσεις και εντολές αγοράς «όρου συμμόρφωσης» των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς).

Πρακτικές Προμηθειών (Responsible Buying - Operational Support), G4-EC9, Κώδικας Δεον/γίας Ομίλου: http://www.helpe.gr/uploads/coc_2013_GR/index.html.

Οι διαδικασίες Προμηθειών του Ομίλου περιγράφονται στον Κανονισμό Προμηθειών και περιλαμβάνουν  τα παρακάτω σημεία:

 • Ποιός αγοράζει: οι ρόλοι και οι υπευθυνότητες των αγοραστών είναι καταγεγραμμένες.
 • Επιλογή προμηθευτών: συνεχής επιμόρφωση των αγοραστών για τις τεχνικές προμηθειών και την εφαρμογή τους. Η θέσπιση και αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής των προμηθευτών     (συμπεριλαμβάνονται και κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης) γίνεται σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις.
 • Πολιτική υπεύθυνων προμηθειών:
  • Πολιτική του Ομίλου είναι η υποστήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών εργολάβων, από την στιγμή που δεν επηρεάζονται τα κριτήριά μας για την επιλογή των συνεργατών μας (όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα, κα). Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές είναι  13% στις ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 97%  στις εμπορικές εταιρείες. Ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε δήμους ομόρους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρίες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ & DIAXON). Για τις εμπορικές εταιρίες (EKO, EK, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JPK MONTENEGRO) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.
  • Σχέσεις διαφάνειας με προμηθευτές: Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου καλύπτει θέματα όπως η σύγκρουση συμφερόντων, δώρα, σχέση εργαζομένου με προμηθευτή, κλπ.
  • Προμήθειες φιλικές προς το περιβάλλον: Οι προμηθευτές αξιολογούνται βάσει ερωτηματολογίων που περιέχουν και κριτήρια σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοσή τους.

Η αλληλεπίδραση με τους προμηθευτές, δηλαδή δραστηριότητες και διαδικασίες που περιλαμβάνουν θέματα όπως η τήρηση των όρων πληρωμής, η ακύρωση παραγγελίας, η υποστήριξη των ΜΜΕ, περιγράφονται στον Κανονισμό Προμηθειών, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Η σχετική ενημέρωση των προμηθευτών γίνεται με σαφήνεια, διαφάνεια, σεβασμό της ανταγωνιστικότητας και των ίσων ευκαιριών. Σημειώνεται ότι μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν από τον Εσωτερικό Έλεγχο ήταν και η εφαρμογή του Κανονισμού Προμηθειών σε συμβάσεις εμπορικές, κατασκευαστικές και μεταφορικές, καθώς και η τήρηση των συμβατικών όρων.

 

 

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διασφάλιση Θέσεων Εργασίας (Job Position Security), G4-LA1

Αφορά στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και στην προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον. Ο Όμιλος σχεδιάζει και εφαρμόζει στρατηγικές και υιοθετεί σύγχρονες πολιτικές στον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκει να είναι «εργοδότης πρώτης επιλογής και οι εργαζόμενοι μας το ανταγωνιστικότερο πλεονέκτημά μας», να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι και να διασφαλίζονται οι αξίες του Ομίλου. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση ενός δυναμικού πλαισίου πολιτικής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη βέλτιστη επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων με ταυτόχρονη ικανοποίηση των επιδιώξεων και προσδοκιών των εργαζομένων.
Η προσέγγιση του Ομίλου αναλυτικά παρουσιάζεται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο».

Ισότητα - Αμεροληψία (Equality & Fairness), G4-EC5

Στον Όμιλο επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που αφενός θα είναι ασφαλές και θα παρακινεί τους εργαζόμενους  και αφετέρου οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και θα τους προσφέρονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την προώθηση της σταδιοδρομίας τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορετικότητα και η αποφυγή αποκλεισμών είναι παράγοντες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, να ενισχύσουμε τη φήμη μας καθώς και να συνεργαζόμαστε με ταλαντούχους ανθρώπους. Βασίζουμε τις σχέσεις με τους εργαζόμενους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός του Ομίλου, κρίνονται με βάση τα προσόντα, τις επιδόσεις και τις φιλοδοξίες του, χωρίς καμία διάκριση.
Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητες «Αμοιβές και Παροχές», «Εργασιακό Περιβάλλον» και «Ίσες Ευκαιρίες – Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία (Occupational Health & Safety), G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, OG-13

Αφορά σε πολιτικές, πρακτικές και πρωτοβουλίες, εκ μέρους του Ομίλου, για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων. O Όμιλος αισθάνεται υπεύθυνος για όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του. Αυτό περιλαμβάνει τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους εκπαιδευόμενους, τους υπεργολάβους και το ευρύ κοινό.

Οι επιδόσεις στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια είναι μια πραγματική αντανάκλαση της επιχειρησιακής αριστείας. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία συμβάλλουν στην ικανοποίηση των εργαζομένων μας και στη φήμη του Ομίλου. Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και η μέριμνα για τις οικογένειες τους, καθώς και των κατοίκων των όμορων dήμων, αποτελεί πρώτιστο μέλημα για τον Όμιλο και γι’ αυτό έχουν υιοθετηθεί πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Η προσέγγιση του Ομίλου παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητα  «Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων», όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι πολιτικές & πρακτικές για τη διασφάλιση της υγείας & της ασφάλειας των εργαζομένων. Στην Ενότητα «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη» καταγράφονται οι ειδικές εκπαιδεύσεις σε θέματα υγείας & ασφάλειας, καθώς και οι ασκήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Στην Ενότητα «Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας» παρουσιάζονται οι δείκτες ατυχημάτων απουσίας LWIF, AIF και LWIS  και ασφάλειας διεργασιών PSER, που παρακολουθούνται συστηματικά, καθώς και οι στόχοι που τίθενται.
Οι υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας του Ομίλου έχουν στόχο τον εντοπισμό, την πρόληψη, και τελικά, την εξάλειψη όλων των αιτίων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασθένεια ή το εργατικό ατύχημα. Για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στην πρόληψη των ατυχημάτων και την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων, συνεχίζεται η εφαρμογή της Πολιτικής Επιβράβευσης Επιδόσεων Ασφάλειας ομάδων εργαζομένων, όταν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι, με βάση τις ώρες εργασίας χωρίς ατύχημα απουσίας.
Στόχος μας είναι η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας που είναι ασφαλές, ευέλικτο και εμπνέει.

Αξιοπιστία εξοπλισμού και ασφάλεια διεργασιών: (OG13)

 • Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του εξοπλισμού ως βασικό στοιχείο της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων έχουν θεσμοθετηθεί αρκετές διαδικασίες που εφαρμόζονται από το προσωπικό της εταιρίας. Αυτές είναι:
  • Διαχείριση αλλαγών
  • Επιτροπές ασφαλούς σχεδιασμού
  • Διαδικασία εκπόνησης μελετών HAZOP
 • Περιοδικά, ο έλεγχος του εξοπλισμού πραγματοποιείται από τα τμήματα επιθεώρησης εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα.
 • Επίσης, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις που επικεντρώνονται σε θέματα ασφάλειας διεργασιών και εβδομαδιαίες επισκέψεις ασφάλειας από διευθυντικά στελέχη για τον έλεγχο των τυχόν ανασφαλών συμπεριφορών, του προσωπικού αλλά και των εργολάβων, και τη διόρθωσή τους.
 • Επιπλέον, διανέμεται σε όλο το προσωπικό μηνιαίο δελτίο του CCPS (Beacon) που αφορά την ασφάλεια διεργασιών.
 • Αναφορικά με τους εργολάβους υπάρχουν διαδικασίες για την προ-αξιολόγησή τους καθώς και για την αξιολόγησή τους μετά το πέρας των εργασιών ειδικά σε θέματα ασφάλειας.
 • Οι τυχόν μη προγραμματισμένες ή ανεξέλεγκτες διαρροές ουσιών μετρώνται ως συμβάντα  ασφάλειας διεργασιών (process safety event rate), σύμφωνα με τον ορισμό και τα κριτήρια του CONCAWE.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η προσέγγιση του Ομίλου, σχετικά με ένα ασφαλές και ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον, παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο», Ενότητες «Εργασιακό Περιβάλλον» και «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνέργεια με την κοινωνία - Συνεργασίες (Community Engagement & Partnerships), G4-EC6, G4-EC7, G4-EC9, G4-SO1, G4-SO2, G4-16

Αναφέρεται στις πολιτικές και τις πρακτικές του Ομίλου για την κατανόηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες και τη δημιουργία συνεργασιών με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η προσέγγιση του Ομίλου, σχετικά με τις τοπικές κοινωνίες, παρουσιάζεται αναλυτικά στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφάλαιο «Κοινωνία».

Στο σύνδεσμο http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf παρουσιάζονται οι συνεργασίες του Ομίλου.

Οι Συνέπειες Ατυχημάτων (Accident Impact) αφορούν στις ενέργειες ή πρακτικές για τον έγκαιρο εντοπισμό των επιπτώσεων από πιθανά ατυχήματα (π.χ. εκρήξεις) κοντά σε τοπικές κοινωνίες.

Η μελέτη των επιπτώσεων γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας Seveso και γνωστοποιείται στις Αρχές ως Μελέτη Ασφάλειας. Με βάση αυτήν καταστρώνονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των περιοίκων και των εργαζομένων. Με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων εφαρμόζονται τεχνικές και μέτρα πάνω και πέραν των επιβαλλόμενων από τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια μελέτης για ανάλυση λειτουργικών κινδύνων (Hazard & Operability Study) είναι αναγκαία προϋπόθεση για κάθε νέα μονάδα ή για εκτενείς τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων βασίζεται σε καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και στην τήρηση διαδικασιών ασφαλούς λειτουργίας.

Ιδιαίτερα σημαντικά, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, είναι:

1. Έκδοση αδειών εργασίας, για κάθε εργασία συντήρησης των μονάδων παραγωγής.

2. Εκπαίδευση ασφάλειας και εξετάσεις, για το προσωπικό εργολάβων που εκτελούν εργασίες συντήρησης.

3. Διαχείριση αλλαγών με ασφάλεια.

4. Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης (διακοπή ρεύματος, απώλεια βοηθητικών παροχών ατμού, αέρα κ.α.), στην οποία οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περιοδικά, θεωρητικά και με ασκήσεις.

5. Αναφορά και διερεύνηση ατυχημάτων. Όλα τα ατυχήματα ή τα παρ’ ολίγον ατυχήματα καταγράφονται και διερευνώνται, ενώ προγραμματίζονται διορθωτικές ενέργειες, ώστε να μην υπάρξει επανάληψη. Στα ατυχήματα που παρακολουθούνται περιλαμβάνονται τυχόν τραυματισμοί, ακόμη και πρώτων βοηθειών, αναφλέξεις, διαρροές, υλικές ζημίες, τροχαία κλπ. Όλα τα συμβάντα αναλύονται στατιστικά με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας.

6. Προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας, για διάφορα είδη ατυχημάτων, συχνά και με τη συνεργασία αρμοδίων φορέων όπως Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία κλπ.

Τα Θέματα Υγείας στις Τοπικές Κοινωνίες (Health Screening) αφορούν σε ενέργειες ή πρακτικές για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών θεμάτων υγείας στις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος χρηματοδοτεί προγράμματα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (με τη συνεργασία φορέων όπως οι Γιατροί του Κόσμου αλλά και των τοπικών αρχών), κυρίως σε κοινωνίες όμορες των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επίσης, σε συνεργασία με Διαγνωστικό Κέντρο, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για μαθητές του 1ου Λυκείου Ασπροπύργου, που συμμετείχαν σε αγώνες βόλεϊ και καλαθοσφαίρισης του σχολείου τους. Ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» καλύφθηκαν δαπάνες αγοράς αντιδραστηρίων του Αιματολογικού Εργαστηρίου, επιδαπέδιας ψυχόμενης φυγόκεντρου συσκευής Ασκών Συλλογής Αίματος, άλλων αναλώσιμων υλικών,  καθώς και καύσιμα για τα ασθενοφόρα.

 

Οικονομικοί Δείκτες

G4-EC1

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και κατανέμεται

 σελ. 48

Κατά το 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ήταν € 7.303 εκατ. (2014: € 9.478 εκατ.) και διανεμήθηκε κοινωνικό προϊόν αξίας € 1,4 δις, (2014: € 1,8 δις) ως εξής:

 • €181 εκατ. στο προσωπικό (μισθοί και πρόσθετες παροχές)
 • €70 εκατ. απ’ ευθείας στο Δημόσιο μέσω άμεσων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και επιπλέον
 • €1,1 δις έμμεσων φόρων που εισπράχθηκαν και αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο
 • €3,2 εκατ. στην κοινωνία μέσω δράσεων ΕΚΕ, εντός Ελλάδας
 • €433 εκατ. αποθεματικά

Αμοιβές και παροχές προσωπικού

Έξοδα μισθοδοσίας  € 160.194.173

Έξοδα φόρων μισθοδοσίας € 33.716.097

Ασφαλιστικές εισφορές € 35.429.091

Ασφαλιστικό πρόγραμμα εργαζομένων € 4.808.707

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα εργαζομένων € 1.906.599

Μεταφορά  εργαζομένων € 3.686.582

Σχολικό βοήθημα € 295.304

Βοήθημα πανεπιστημιακών σπουδών εργαζομένων € 162.171

Οικονομική ενίσχυση στα προστατευόμενα άτομα με ειδικές ανάγκες € 60.092

Επίδομα γάμου/γέννησης/θανάτου συγγενούς εργαζομένου € 79.435

Βοήθημα βρεφονηπιακού σταθμού € 461.024

Κατασκηνώσεις € 188.062

Βραβεύσεις αριστούχων/επιτυχόντων € 275.494

Άλλες σχετικές παροχές € 827.525

Διατακτικές/δώρα Πάσχα & Χριστουγέννων € 1.514.261

 

 

G4-EC2

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και άλλοι κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, λόγω της αλλαγής του κλίματος.

 σελ. 82, Κεφ. «Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή», Ενοτ. «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή».

Οι πιθανοί κίνδυνοι και οι σχετικές χρηματο-οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης σκοπιμότητας για κάθε έργο και επένδυση  τόσο από την πλευρά της αντιμετώπισης (mitigation) του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής όσο και από πλευράς της στρατηγικής προσαρμογής (adaptation) στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (πχ. για την περίπτωση των φυσικών μεταβολών, οι οποίες εκτιμώνται ως σημαντικές για εγκαταστάσεις κοντά στο παράκτιο μέτωπο της Ελλάδας).

Η συμμετοχή σε επιτροπές κα οι δράσεις με εταιρείες του κλάδου (http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/userfiles/6ffd2fe2-e2bc-4741-906d-a48900e96f28/symmetoxes%20gr.pdf) διευκολύνει την παρακολούθηση των επικείμενων κανονιστικών αλλαγών. Η δέσμευση του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης επιβεβαιώνεται από την υπογραφή του UNGC και της χάρτας για μια βιώσιμη ανάπτυξη (Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020»).
Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις καθώς και άλλοι πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες λόγω της κλιματικής αλλαγής εντάσσονται στο πεδίο κάθε μελέτης σκοπιμότητας επενδύσεων-ενεργειών της εταιρείας.
Η εταιρεία έχει ως στρατηγική επιλογή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στην παραγωγική της δραστηριότητα, όσο και στην διοικητική της λειτουργία.

Οι προφανείς χρηματοοικονομικές επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το κόστος, που σχετίζεται με το προβλεπόμενο έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, καθώς τα τρία διυλιστήρια του Ομίλου στην Ελλάδα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Οι εξελίξεις για τη σχετική Οδηγία 2003/87/ΕΚ παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κλάδο (συμμετοχή σε ομάδα της FuelsEurope) και αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε επίπεδο χώρας και εταιρείας.
Για την περίοδο 2013-2020 (3η φάση εμπορίας δικαιωμάτων), κατά την οποία αλλάζουν οι κανόνες κατανομής δικαιωμάτων και μόνο το 50% των συνολικών δικαιωμάτων θα κατανεμηθεί δωρεάν ενώ το υπόλοιπο 50% δημοπρατείται, λόγω έκθεσης του κλάδου διύλισης σε σημαντικό κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» (carbon leakage), τα διυλιστήρια θα λάβουν 100% δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων, που θα προκύψουν με βάση τη σχετική τιμή δείκτη αναφοράς (benchmark) που προέκυψε από το μέσο όρο των 10% αποδοτικότερων εγκαταστάσεων του κλάδου (κατά τα έτη 2007-2008), η οποία είναι 29,5 kg CO2/CWT. Το εν λόγω benchmark οδηγεί τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μειώσεις της τάξεως του 23%, μεγαλύτερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό στόχο του 21% που ισχύει για τους άλλους κλάδους.
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την περίοδο 2013-2020 έχουν πρόσθετη επιβάρυνση από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με βάση την οποία κρίθηκε εκ των υστέρων απαραίτητη η εφαρμογή διατομεακού συντελεστή διόρθωσης (cross-sectoral correction factor – CSCF), o οποίος είχε ως συνέπεια την σημαντική αύξηση του ελλείμματος δικαιωμάτων (περίπου 30%) και κατά συνέπεια του σχετιζόμενου λειτουργικού κόστους. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της κύριας στρατηγικής της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης έχει ήδη συνεισφέρει στη μείωση του ελλείμματος ενώ εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται περίπου στο 25% (εκτιμώμενο ετήσιο κόστος συμμόρφωσης από €7 έως €14 εκατ.,  ανάλογα με την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών - EUAs).
Επιπλέον, με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για εφαρμογή μηχανισμού αποθέματος δικαιωμάτων (Market Stability Reserve) και την αναμενόμενη δομική αναδιάρθρωση του ΣΕΔΕ, αναμένεται σημαντική αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων (€/tn) το οποίο θα επηρεάσει άμεσα το κόστος συμμόρφωσης.
Με δεδομένο ότι οι τεχνικές δυνατότητες που προσφέρονται για πραγματική μείωση των εκπομπών CO2 είναι περιορισμένες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς τα διυλιστήρια έχουν υψηλό βαθμό ενεργειακής αριστοποίησης υλοποιώντας εδώ και πολλά χρόνια έργα εξοικονόμησης ενέργειας, θα υπάρχει και κόστος για την αγορά των απαιτούμενων δικαιωμάτων εκπομπών από το 2013.
Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω του ότι για δραστηριότητες ηλεκτροπαραγωγής δεν κατανέμονται δωρεάν δικαιώματα από το 2013, τα διυλιστήρια επιβαρύνονται επιπλέον με το αυξημένο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζουν, καθώς το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για την ηλεκτροπαραγωγή έχει μερικώς μετακυλισθεί στους καταναλωτές.

Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν αυξημένο κόστος για καύσιμα και πρώτες ύλες, μειωμένη ζήτηση ενεργοβόρων προϊόντων καθώς και πρόσθετα μέτρα για τον έλεγχο και περιορισμό των ΑτΘ, οι οποίοι είναι ανάλογοι για τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζονται να αξιολογούνται πιθανές ευκαιρίες για τη διείσδυση στο φυσικό αέριο και στα προηγμένα βιοκαύσιμα, να υλοποιούνται επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και στις ΑΠΕ.

G4-EC3

Κάλυψη των υποχρεώσεων σχετικά με το καθορισμένο πρόγραμμα παροχών (defined benefit plan obligations)

Ο Όμιλος για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων δεν εφαρμόζει defined benefit plan αλλά defined contribution plan. Οι σχετικές υποχρεώσεις της εταιρείας καλύπτονται από τους γενικούς πόρους της εταιρείας. Για το συνολικό κόστος δες G4-EC1.
Η δαπάνη συνταξιοδότησης των εργαζομένων βαρύνει αποκλειστικά τα, κατά περίπτωση, ασφαλιστικά ταμεία τους. 

Στο πρόσθετο συνταξιοδοτικό και νοσηλευτικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 % εργαζομένων που συμμετέχουν στο:
Εταιρεία Συνταξιοδοτικό
πρόγραμμα
εταιρείας
Αφαλιστικό πρόγραμμα
(ιατροφαρμακευτικό
& νοσηλείας της εταιρείας)
 ΕΛΠΕ 95,76 100
 ΕΚΟ 98,15 100
 ΕΚ 86,96 100
 DIAXON 95,83 98,96
 AΣΠΡΟΦΟΣ 64,24 100
 HP CYPRUS 89,09 98,18
 EKO BULGARIA 0 100

Ενδεικτικά παραδείγματα συμμετοχής εργοδότη και εργαζομένων:

DIAXON, ΕΛΠΕ -ΕΚΟ-ΕΚ:
Ασφαλισμένος μετά το 1993: Συνεισφορά Εργοδότη 0,5%, Συνεισφορά Εργαζομένου από 0,5% έως 5%.  Ασφαλισμένος προ του 1993: Συνεισφορά εργοδότη 2,5% ή 6,5%, Συνεισφορά Εργαζομένου από 1,5% έως 5%.
ΑΣΠΡΟΦΟΣ: Συμμετοχή εργαζομένων: 2-3%, Συμμετοχή Εταιρείας: 1,5%
ΗΡ CYPRUS: συμμετοχή 100%. Το σχήμα του 2015 προβλέπει: ο εργοδότης Define Benefit Plan 17,3% και  Define Contribution 5%, ο εργαζόμενος  Define Contributions 5%-15%. Για νέους ασφαλισμένους  από το 2015 προβλέπονται για τον εργοδότη Define Contribution 8% & για τον εργαζόμενο Define Contributions 5%-15%.
Οι υποχρεώσεις από αυτό το σχήμα εκτιμάται ότι θα καλυφθούν από το ενεργητικό κατά 76%.
JUGOPETROL: 15% εργαζόμενος /5,5% εργοδότης. Οι συνταξιοδοτικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και ορίζονται από νομοθεσία και κανονισμούς.
ΕΚΟ SERBIA: H συνεισφορά για σύνταξη & υγεία είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία 11% επί των ακαθάριστων αποδοχών.

 

 

G4-EC4

Σημαντική χρηματοοικονομική βοήθεια, που λαμβάνεται από κυβερνητικούς φορείς

Καμία χρηματοοικονομική βοήθεια.

G4-EC5

Κλίμακα ποσοστού του τυπικού μισθού νεοπροσληφθέντος σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Με την παραδοχή ότι το "local minimum" είναι οι εθνικές, συλλογικές και ομοιεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τα ΕΛ.ΠΕ. αμείβουν τους εργαζόμενους πέραν και άνω των ΕΓΣΣΕ, χωρίς καμία διάκριση/διαφοροποίηση. Κανένας εργαζόμενος με σύμβαση αορίστου χρόνου δεν αμείβεται με τον κατώτατο/βασικό μισθό σε ΕΛ.ΠΕ., ΕΚΟ, DIAXON και EKO BULGARIA, EKO SERBIA, Jugopetrol.

Ο τυπικός μέσος μισθός εργαζομένου στο Όμιλο είναι σημαντικά υψηλότερος του αντίστοιχου μισθού στην Ελλάδα, αντίστοιχα εκτός Ελλάδος είναι έως 300% υψηλότερος του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου.
Ως σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης της ΕΛ.ΠΕ. θεωρούνται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Eνδεικτικά παραδείγματα μισθών:

ΕΚΟ BULGARIA: ελάχιστος τοπικός μισθός € 215, εισαγωγικός μισθός €500.

ΕΚΟ SERBIA: οι μισθοί νεοπροσλαμβανομένων είναι κατά πολύ υψηλότεροι του τοπικού.

JUGOPETROL: Ο χαμηλότερος μισθός είναι 2,28-2,65 φορές μεγαλύτερος του κατώτατου τοπικού μισθού.

ΟΚΤΑ: Ο χαμηλότερος μισθός είναι 2,4-3,8 φορές μεγαλύτερος του κατώτατου τοπικού μισθού.

ΗΡ CYPRUS: Υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία ρυθμίζει τα μισθολογικά κλιμάκια σε σχέση με τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Βάσει των κλιμακίων αυτών θα καθοριστεί και η μισθοδοσία του νεοπροσλαμβανόμενου. Το μόνιμο προσωπικό αμείβεται με βάση τα κλιμάκια της συλλογικής σύμβασης. Το εποχιακό προσωπικό αμείβεται με βάση τον κατώτατο μισθό, (€900/μήνα) βάσει νομοθεσίας για συγκεκριμένες εργασίες.

 

G4-EC6

Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προέρχονται από την τοπική κοινότητα, στις περιοχές σημαντικής δραστηριοποίησης

Στην κατηγορία senior management εντάσσονται στελέχη με βαθμό μεγαλύτερο του Αναπληρωτή Διευθυντή.

Το ποσοστό αυτών των στελεχών από τις τοπικές κοινωνίες κυμαίνεται από 33% έως 100%.

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛΠΕ προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα Διυλιστήρια Δήμων (ορισμός σημαντικών τοποθεσιών δραστηριοποίησης).

ΕΛΠΕ, ΕΚΟ, ΕΚ 100%
ΑΣΠΡΟΦΟΣ 100%
DIAXON 33,33%
EKO BULGARIA 50%
EKO SERBIA 67%
HP CYPRUS 100%
JUGOPETROL 77,78%
OKTA 33,33%

Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛ.ΠΕ. προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα διυλιστήρια δήμων (ορισμός σημαντικών τοποθεσιών δραστηριοποίησης).

G4-EC7

Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε υποδομή και υπηρεσίες, που παρέχονται κυρίως για κοινό όφελος (όπως δρόμοι, δίκτυα, κέντρα υγείας ή άθλησης)

 σελ.  89-95, Κεφ. «Κοινωνία»

Το 2015 έγινε 2η Έρευνα Ουσιαστικότητας (δες Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφ. «Οι Κοινωνικοί Εταίροι», Ενότητα «Μελέτη Ουσιαστικότητας») και το 2014 έγινε ποσοτική και ποιοτική έρευνα στις τοπικές κοινότητες (Company Reputation Monitor). Τέτοιες προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε υποδομές και άλλες δράσεις για το όφελος των τοπικών κοινωνιών. Όλα τα έργα γίνονται στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δωρεά ασφάλτου στο δήμο Ελευσίνας (€22.217)
 • Υποστήριξη της λειτουργίας των δημοτικών βιβλιοθηκών στις τοπικές κοινωνίες εφοδιάζοντάς τις με σύγχρονο εξοπλισμό, δημιουργώνταςπαράλληλα ενημερωμένες βάσεις δεδομένων και ενισχύοντας τη λειτουργικότητά τους. Παράλληλα, με την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου, εμπλουτίζουμε το περιεχόμενό τους και αυξάνουμε τις ευκαιρίες μόρφωσης του κοινού προσφέροντας βιβλία
 • Εργασίες αποψίλωσης στον Δήμο Ελευσίνας (€ 8.460)
 • Χορηγία καυσίμων για τις ανάγκες επιτήρησης και πυροπροστασίας στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας (€ 5.000)
 • Χορηγία καυσίμων σε 3 εθελοντικές οργανώσεις (Εθελοντική Ομάδα Μεγαρέων - Σώμα Έρευνας και Διάσωσης, Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων «ΚΟΥΡΟΣ» και Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας) για τις ανάγκες επιτήρησης και πυροπροστασίας του Δήμου Μεγαρέων & Θεσσαλονίκης (€ 6.000)
 • Καταπολέμηση Κουνουπιών Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (€ 5.000)
 • Επισκευή πλωτού μέσου Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας
 • Χορηγία καυσίμων για οχήματα πρώτης και άμεσης ανάγκης του Δήμου (€ 10.000)
 • Δωρεά ηχητικού εξοπλισμού του Tarek Atoui στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας (€ 2.981,52)
 • Δωρεά προπληρωμένων ΕΚΟ καρτών στην Περιφέρεια Δυτ. Αττικής για το έργο κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο (€6.000)
 • Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο"- Δωρεά επιδαπέδιας ψυχόμενης φυγόκεντρου συσκευής Ασκών Συλλογής Αίματος και αλλων υλικών. Δωρεά προπληρωμένης ΕΚΟ κάρτας για τα ασθενοφόρα (€ 45.285,12)
 • Δωρεά απορριμματοφόρου στον δήμο Μεγαρέων (€ 50.000)
 • Αγορά πτυσσόμενων παιδικών κρεβατιών για Νηπιαγωγεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευόσμου – Κορδελιού (€1.230)
 • Δωρεάν Ιατρικές Επισκέψεις για 7 ΜΚΟ στο Ογκολογικό Ιατρείο Θεαγενείου (€ 1.000)
 • Κατασκευή Παιδικής Χαράς Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (€ 55.350)
 • Αγορά ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού για αναβάθμιση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για το 2ο Πυροσβεστικό Σώμα Θεσσαλονίκης (€ 2.584,23)
 • Αγορά χάλυβα για βάσεις προκάτ κατασκευών των Σχολικών Αιθουσών Σχολείων Κορδελιού-Ευόσμου (€ 1.500)
 • Δωρεά Παιδικών κρεβατιών (ράντζα) στο 2ο και 24ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου (€ 1.069,98)
 • Δωρεά βαρελιών λαδιού για συντήρηση οχημάτων Δήμου Δέλτα
 • Χορηγία Συντήρησης Σκαφών Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης (€ 2.186,95)

ΟΚΤΑ:  Ενδεικτικές επενδύσεις σε υποδομή και υπηρεσίες το 2015:

 • Δωρεά πυροσβεστικού οχήματος και εξοπλισμού στο Δήμο Ilinden και την Π.Υ. στο Kumanovo.
 • Δωρεά χρησιμοποιημένων pc στο Δημοτικό Σχολείο "Marko Cepenkov", v.Vrazale, στη Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης  και στην ΜΚΟ GoGreen.
 • Εγκατάσταση νέων ατμολεβήτων, που οδήγησε σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μείωση των αέριων εκπομπών.

EKO Bulgaria:

Δωρεά παιδικής χαράς σε παιδικό σταθμό στο Yambol € 2.700.

G4-EC8

Κατανόηση και περιγραφή των σημαντικών έμμεσων οικονομικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκτασης των επιδράσεων/επιπτώσεων

Η οικονομική κρίση έχει κλιμακώσει τις προσδοκίες από τις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν περισσότερη κοινωνική αξία, πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη φιλανθρωπία. Η εταιρική υπευθυνότητα έχει αναδειχθεί ως ένα σημαντικό στοιχείο της απόκρισης του επιχειρηματικού κλάδου σε αυτές τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά μας στην κοινωνία, παρακαλούμε δείτε Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφ. «Κοινωνία».

1. Οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη: Δες επίσης δείκτη EC7 για σχετικά έργα.
Επιπλέον, η JPK επενδύει τα κεφάλαιά της στο Μαυροβούνιο και έτσι βοηθά τη χώρα να  ενισχύσει την οικονομικής απόδοση του και έμμεσα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επενδύσεις πάνω από 20 εκατ. αναμένονται τα επόμενα πέντε χρόνια.

2. Επιπτώσεις από τη βελτίωση ή επιδείνωση των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών:
Δες Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφ. «Περιβάλλον, Ενέργεια & Κλιματική Αλλαγή» για δράσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών σε ομάδες χαμηλού εισοδήματος:
Δες Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφ.«Κοινωνία» για τις δωρεές καυσίμων, τη δωρεά διατακτικών τροφίμων και τη διάθεση προπληρωμένων καρτών για την προμήθεια καυσίμων.

4. Ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων σε μια επαγγελματική κοινότητα ή σε μια γεωγραφική περιοχή:
Ένα σύγχρονο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων υλοποιήθηκε στην Ελευσίνα με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το πρόγραμμα προσέφερε την ευκαιρία, σε νέους του Θριασίου, να ενημερωθούν και να “αντλήσουν” πολύτιμη γνώση σε τομείς όπως Digital Marketing, Καινοτομία και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα καθώς και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.. Κοινή διαπίστωση αποτελεί η ανάγκη των νέων για απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, μέσα από πρόσβαση σε σύγχρονους τρόπους σκέψης και πληροφόρησης, προκειμένου να αποκτήσουν τις σωστές δεξιότητες, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, παρέχει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στην HPC υλοποιείται εκπαίδευση φοιτητών στα κεντρικά γραφεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους (terminal).

5. Υποστήριξη θέσεων εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού:
Δες Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015, Κεφ. «Κοινωνία», Πίνακας «Αγορές από τοπικούς προμηθευτές».

Ως αρνητική επίπτωση σημειώνεται η μετακίνηση της JPK από το Kotor στην Podgorica, με συνέπεια να ‘’χάσει’’ το  Kotor ένα σημαντικό εργοδότη.

Στην OKTA:

- Συνεχίζουμε με τις οδικές μεταφορές, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τομέα των μεταφορών.
- Έχουμε αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων
- Το έργο της ανακατασκευής των διοικητικών κτιρίων, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ανατέθηκε σε  τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες και προμηθευτές.

6. Οικονομικές επιπτώσεις των αλλαγών στις περιοχές δραστηριοποίησης:
Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ΕΛΠΕ προβλέπεται μοριοδότηση των μόνιμων κατοίκων των όμορων με τα διυλιστήρια δήμων.

7. Σημασία των επιπτώσεων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων μερών:
Το 2015 έγινε 2η Έρευνα Ουσιαστικότητας (δες Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2015, Κεφ. «Οι Κοινωνικοί Εταίροι», Ενότητα «Μελέτη Ουσιαστικότητας») βάσει ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων στις τοπικές κοινωνίες, ενώ το 2014 είχε γίνει ποιοτική και ποσοτική έρευνα (Company Reputation Monitor) στους όμορους δήμους.

Οι έρευνες, η τακτική επικοινωνία και οι διαβουλεύσεις αξιοποιούνται για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε υποδομές και άλλες δράσεις για το όφελος των τοπικών κοινωνιών και για την κατανόηση των σημαντικών έμμεσων επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. Η αξιολόγηση των συμπερασμάτων οδήγησε  στο σχεδιασμό σχετικών δράσεων. Καταγράφηκε ότι οι τοπικές κοινωνίες προσδοκούν δράσεις με έμφαση στην στήριξη των ανέργων, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και γενικά των ευπαθών ομάδων.
Επίσης, κατά το σχεδιασμό κάθε νέας επένδυσης λαμβάνεται μέριμνα για τις άμεσες και τις έμμεσες επιπτώσεις. 

G4-EC9

Ποιο ποσοστό του προϋπολογισμού προμηθειών δαπανήθηκε σε τοπικούς προμηθευτές, στις σημαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης

 σελ. 93  (Κεφ. «Κοινωνία», Πίνακες «Αγορές από τοπικούς προμηθευτές»)

Το ποσοστό προμηθειών από την τοπική κοινωνία είναι 13% για τις ΕΛΠΕ και DIAXON (εταιρείες με βιομηχανική παραγωγή) και 97%  για τις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου (EKO, EK, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JPK MONTENEGRO) και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο «Κοινωνία”.

Ως τοπικός προμηθευτής, ορίζεται εκείνος του οποίου η έδρα βρίσκεται σε δήμους όμορους με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, για τις εταιρίες του Ομίλου που έχουν βιομηχανική παραγωγή (ΕΛΠΕ & Diaxon). Για τις εμπορικές εταιρίες (EKO, EK, EKO BULGARIA, ΟΚΤΑ, HP CYPRUS, EKO SERBIA, JPK MONTENEGRO) ως τοπικοί προμηθευτές ορίζονται οι εγχώριοι προμηθευτές.

Ως σημαντικές τοποθεσίες ορίζονται οι όμοροι δήμοι Θριασίου και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τα διυλιστήρια και την DIAXON.

Πολιτική του Ομίλου είναι η υποστήριξη της τοπικής αγοράς και των τοπικών εργολάβων, από την στιγμή που δεν επηρεάζονται τα κριτήριά μας για την επιλογή των συνεργατών μας (όπως η ασφάλεια , η ποιότητα, η ανταγωνιστικότητα, κα). Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος (μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες) επένδυσε στην κατάλληλη εκπαίδευση υπεργολάβων, ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε έργα του Ομίλου.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες

G4-EN1

Υλικά

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ1 ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
MM Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Αργό πετρέλαιο  5.271,3 4.444,4 2.891,3 Ν/Α ktn  
Throughput (Αργό πετρέλαιο & άλλα ρεύματα τροφοδοσίας μονάδων) 7.135,2 5.910,0 4.209,8 Ν/Α ktn
Σύνολο Διακινηθέντων Προϊόντων 8.343,5 6.191,7 4.320,2 2.653,2 ktn
Καταλύτες 2.102 147 - - tn
Λιπαντικά 21 9 352 55 tn
Πρόσθετα & άλλα χημικά 2.120 151 2.503 51.532/ 10.242 tn
Διαλύτες - - - 1,2 tn
Υλικά Συσκευασίας - - - 2.780 tn
Χρησιμοποιούμενα υλικά στο
hydrolic fracturing,
όπως υδραυλικά υγρά,
αντιδιαβρωτικές ουσίες, οξέα,
τασιενεργές ουσίες,
αντικαθαλατωτικά,
ουσίες πηκτωμάτωσης, ουσίες
μείωσης τριβής, βιοκτόνα,
breakers, ελεγκτές σιδήρου,
αναστολείς κλίμακας.
Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α tn
Σύνολο Μη Ανανεώσιμων Υλικών 8.347,8 6.192,0 4.322,7 2.717,8 ktn
Ανανεώσιμα Υλικά (βιοντίζελ) 67.503 - 45.177 Ν/Α* m3

1. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση των Μεγάρων
2. Εκτίμηση

G4-EN2

Ανακυκλώσιμα υλικά

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Για τα διυλιστήρια Slop oil/ throughput - 1,4 0,19 1,0 (Β)
7,7 (Δ)
% -

 

G4-EN3

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εντός του οργανισμού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα 18.615.234 12.890.514 5.837.772 128.229 GJ

Η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει από τους λογαριασμούς των προμηθευτών, ενώ η ιδιοπαραγόμενη από μετρητές ισχύος στις εγκαταστάσεις.

Η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων προέρχεται από το National Inventory Report 2015.

Δεν πωλείται ηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό, ούτε  πωλείται ιδιοπαραγόμενη ενέργεια για θέρμανση, ψύξη και ατμό.

ΒΕΑ, ΒΕΕ & ΒΕΘ: Η κατανάλωση ενέργειας από καύσιμα γίνεται με άμεση μέτρηση.

ΒΕΕ & ΒΕΘ: Η κατανάλωση ενέργειας για θερμότητα και ατμό προέρχεται από υπολογισμό.

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμα καύσιμα 0 0 0 3,9 (Β & Γ)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από μη ανανεώσιμες πηγές (από εξωτερικό πάροχο) 496.083 1.025.675 646.849 230.238
Κατανάλωση ηλεκτιρκής ενέργειας προερχόμενη απο ΑΠΕ (από εξωτερικό πάροχο) 113.356 234.368 147.806 27.202
Ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 978.757 397.486 4.284 0
Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1.588.196 1.657.528 798.939 257.440
Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση 13.737.971 7.398 - 104.639
Κατανάλωση ενέργειας για ψύξη - - - 326
Κατανάλωση ενέργειας για ατμό 2.330.615 5.244 1.745.717 3.547
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού 19.224.673 14.102.766 6.632.427 385.673

 

G4-EN4

Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας εκτός του οργανισμού

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκατάσταση ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Transportation and distribution (Upstream) 3.782,25 63,2 TJ Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα στοιχεία του Carbon Footprint 2015. Χρησιμοποιήθηκε η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων, η οποία προήλθε από το National Inventory Report 2015. Τα Business travel (Upstream) θεωρούνται ότι είναι το 30% του συνόλου.  “Transportation” και “distribution” υπολογίστηκαν από τις μεταφορές με πλοία. Οι συντελεστές εκπομπής προήλθαν από το Second IMO GHG Study 2009.Για το “employee commuting”, χρησιμοποιήθηκε ο μ.ο. της θερμογόνου βενζίνης & diesel.
Business travel (Upstream) 1,74 4,1
Employee commuting (Upstream) 11,29 4,7
Σύνολο Upstream 3.795 72,0
Downstream (transportation and distribution) 2.165 68,0

 

G4-EN5

Energy Intensity

ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
2,30 2,28 1,54 0,15 GJ/tn διακινηθέντων προϊόντων Ενέργεια σε Giga Joule ανά τόνο διακινηθέντων προϊόντων. Ο δείκτης αφορά τη συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια εντός του οργανισμού.

 

G4-EN6

Εξοικονόμηση ενέργειας

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2015 (Καύσιμα) 491.283 1.735.220 0 40.523 (Α, Β) GJ

Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.  ΒΕΑ, BEE: υπολογισμός. ΟΚΤΑ, ΕΚΟ-ΕΚ, HPC: Εκτίμηση. Όλες οι βελτιώσεις έγιναν κατά την διάρκεια του SD. Περιλαμβάνεται και η εξοικονόμηση ατμού εκφρασμένη ως ισοδύναμο καύσιμο.
Δεν υπάρχει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ούτε ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.

Εξοικονόμηση Ενέργειας για το έτος 2015 (Ηλεκτρισμός) 0 0 0 5.083 (Α, Γ, Ε)
Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας το 2015 491.283 1.735.220 0 45.605

 

G4-EN7

Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων για τα προϊόντα/υπηρεσίες

Τα τελικά διατιθέμενα καύσιμα από τις εμπορικές εταιρίες ΕΚΟ και Ελληνικά Καύσιμα συμβάλλουν σημαντικά στη χαμηλότερη εκπομπή ρύπων και μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Η βενζίνη ΕΚΟ 95 Ekonomy προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως και 2% και το ΕΚΟ diesel Ekonomy επιτυγχάνει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου έως και 4%, ενώ  η βενζίνη EKO Racing 100 μειώνει τις εκπομπές ρύπων, καθαρίζει και προστατεύει τον κινητήρα και το κύκλωμα καυσίμου, και μειώνοντας σημαντικά τις τριβές, επιτυγχάνει έως και 4% υψηλότερη απόδοση κινητήρα. Επίσης, το νέο καύσιμο ΕΚΟ Diesel Avio προσφέρει εξαιρετική απόδοση επιτυγχάνοντας μηδενική απώλεια ισχύος του κινητήρα καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του και σε όλο το εύρος των στροφών του (σύμφωνα με το τεστ κινητήρα CEC F-98-08 που έχει καθιερωθεί για τους σύγχρονους common rail κινητήρες Diesel), καθώς και οικονομία καυσίμου, που κυμαίνεται από 0,17 - 3,84% ανάλογα με τον τύπο ή / και τον κυβισμό του κινητήρα. Επιπρόσθετα η βενζίνη BP Ultimate 95 επιτυγχάνει κατά μέσο όρο 12 επιπλέον χιλιόμετρα, σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα ανά γέμισμα, ενώ το BP Ultimate Diesel προσφέρει κατά μέσο όρο 42 επιπλέον χιλιόμετρα , σε σύγκριση με τα κοινά καύσιμα ανά γέμισμα. Τέλος, το Βελτιωμένο Πετρέλαιο Θέρμανσης BP Super Heat έχει μοναδικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα, τις παραδοχές και τις μεθοδολογίες υπολογισμού υπάρχουν στο επίσημο site των εταιριών εμπορίας ΕΚΟ & Ελληνικά Καύσιμα. http://www.eko.gr & http://www.hellenicfuels.gr

G4-EN8

Κατανάλωση νερού ανά πηγή προέλευσης

Περιβαλλοντικοί Δείκτες/ Εγκαταστάσεις ΒΕΑ ΒΕΕ ΒΕΘ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
(OKTA=A, EKO=B, EK=Γ, DIAXON=Δ, HPC=Ε, EKO SERBIA=Ζ, EKO BULGARIA=H, JUGOPETROL=Θ)
ΜΜ Παρατηρήσεις-Επεξηγήσεις
Σύνολο 5.228.206 9.659.560 1.929.527 1.399.821 m3 Οι μετρήσεις του νερού από το δίκτυο ύδρευσης προκύπτουν από τους λογαριασμούς των προμηθευτών (εκτός από ΒΕΘ που είναι μετρητές), του θαλασσινού νερού και των γεωτρήσεων είτε από μετρητές είτε από εκτιμήσεις. Για τις θυγατρικές όπου δεν υπάρχει μετρητής, έχει γίνει εκτίμηση. Δεν καταναλώνεται νερό από υγρά απόβλητα άλλων οργανισμών και από άλλη πηγή. 
Δίκτυο Ύδρευσης 4.071.093 4.894.131 1.929.527 1.351.099
Επιφανειακά ύδατα (Θαλασσινό) 1.157.113 3.879.424 0 2.965
Γεωτρήσεις 0