Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η πολιτική για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον Όμιλο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και ιδιαίτερα για τον κλάδο της διύλισης πετρελαίου, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παραγωγικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Με την συνεχιζόμενη αύξηση ζήτησης της ενέργειας, ο κλάδος της διύλισης διαδραματίζει επιτελικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Παράλληλα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου χρειάζεται να μειωθούν αναλόγως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον η Ελλάδα, ως χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο, χρειάζεται να ξεκινήσει σταδιακά το στρατηγικό σχεδιασμό προσαρμογής (adaptation) και αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2015 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης